Sekcije

VODA SA ČESME ILI IZ FLAŠE?

Učenici Hemijsko-tehnološke škole, u okviru blok nastave, imali su priliku da od vrsnih predavača, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, iz prve ruke, poslušaju zanimljiva i poučna predavanja koja se bave uvek aktuelnom temom – vodom. „Značaj pilot ispitivanja za pripremu vode za piće“ i „Uticaj dodatka biougljeva na sorpciju i biodegradaciju pesticida tokom transporta kroz aluvijalni nanos Dunava“ naziv je predavanja koja su učenicima hemijskih i prehrambenih smerova održali istraživači–saradnici: Marko Šolić i Tamara Apostolović.

  • Slušali smo o kvalitetu vode, načinima prečišćavanja vode u rekama i jezerima, a posebno nas je zanimalo kakvog je kvaliteta gradska voda, voda koju pijemo. Odgovor je da nije sto posto čista (što je i nemoguće), ali dobra je i bezbedna za piće – ističe Roberta Horvat, učenica odeljenja II-11, dok Nevena Jovanović dodaje:
  • Imali smo priliku da se bliže upoznamo i sa Prirodno-matematičkim fakultetom – Univerzitet u Novom Sadu, koji je česta opcija za nastavak školovanja naših učenika. On pruža nadogradnju, detaljnije izučavanje tema sa kojima su đaci već dobro upoznati.

Neka od pitanja koje predavači na ovom fakultetu postavljaju, odnose se i na teme održanih predavanja u našoj školi, poput: „Voda sa česme ili iz flaše? Koji je vaš izbor?“... Predavanja su rezultat višegodišnje saradnje sa Prirodno-matematičkim fakultetom koji ove godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, nudi i sledeće profile: diplomirani analitičar zaštite životne sredine i diplomirani hemičar - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom.