Misija i vizija

Misija naše škole:

 • Prevazilaženje frontalne nastave,
 • Raznovrsno stručno usavršavanje nastavnika,
 • Favorizovanje /uvođenje/ timskog rada, nastave i učenja u školi,
 • Razvijanje svesti o pravima i odgovornostima kod učenika,
 • Sistematsko praćenje i vrednovanje postignuća učenika u školi,
 • Negovanje partnerstva sa roditeljima učenika,
 • Inplementacija novih nastavnih programa i stalno inoviranje postojećih,
 • Izgrađivanje moralnih i estetskih principa kod učenika,
 • Razvijanje kreativnosti i optimizma kod učenika,
 • Stvaranje sigurnih i bezbednih uslova života i rada u školi /rekonstrukcija fasade školske zgrade/.
 • Osposobljavanje učenike za uspešnu primenu stečenih znanja u praktičnom radu, a takođe i za dalji nastavak školovanja.

 

 

Vizija naše škole:

 • Moderno opremljena nastavnim sredstvima,
 • Otvorena za inovacije svake vrste,
 • Naša škola je mesto gde učenici stiču trajna i primenljiva znanja, koja im predstavljaju siguran put ka daljem školovanju, svetu rada i stalnom stručnom usavršavanju.
 • Lokalna zajednica je prepoznaje kao obrazovno vaspitnu ustanovu koju u velikoj meri odlikuje rad u savremenim prostorno- tehničkim uslovima i atmosfera međusobnog poštovanja svih aktera obrazovno vaspitnog procesa.
 • Obrazovnu ponudu je prilagođena potrebama tržišta rada, socijalnih partnera i interesovanjima učenika tako da naša škola bude privlačna, efikasna i atraktivna za učenike, roditelje i lokalnu zajednicu.
 • Škola koja vrednuje individualni pristup i daje podjednake šanse svima