Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

POSLASTIČAR

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil POSLASTIČAR po dualnom modelu obrazovanja je osposobljavanje učenika za pripremu, dekorisanje i serviranje toplih, hladnih i suvih poslastica.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanje zapošljivosti, usmerava da učenici budu osposobljavani za:
primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
efikasan rad u timu;

 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Učenici upisani na obrazovni profil POSLASTIČAR po dualnom modelu obrazovanja praktičnu nastavu realizuju učenjem kroz rad kod sledećih poslodavaca:

 • SZR STR „EUROPA“ Fetani Musa preduzetnik Subotica
 • Jožef Farkaš PR pekarska radnja „KOLAČI FARKAŠ“ Subotica
 • Judit Čakanj PR ugostiteljsko trgovinska radnja „BOSS“ Subotica
 • „CEOS group" d.o.o., Subotica
 • Dadine poslastice, Subotica

Trajanje obrazovanja: tri godine.

 

MODULI SA ISHODIMA ZNANJA/VEŠTINA

 
PROFESIONALNA PRAKSA
 
STANDARDI KVALIFIKACIJE
 
PLAN I PROGRAM NASTAVE I UČENJA