Nastavno osoblje

Stručno veće srpskog jezika i književnosti

Jurić Veselinović Gordana

Mandić Takač Tatjana

Medan Aleksandra

Poljvaš Monika

Stručno veće mađarskog jezika i književnosti

Lodi Gabriela

Varga Mercedes

Stručno veće stranih jezika

Bojović Tamara

Tumbas Vesna

Vuković Nađ Tanja

Balažević Gordana

Stručno veće fizičkog vaspitanja

Kovačević Slobodan

Galić Siniša

Momčilović Radojčin Biljana

Nađ Varjaš Arpad

Stručno veće društvenih nauka

Laković Adel

Deman Dominik

Sabo Hunor 

Štraka Andrea

Vojnić Purčar Jadranka

Kelemen Cvitko Ibolja

Marković Milan

Marković Zoran

Horvat Ljiljana

Đurić Larisa

Ilić Uroš

Zvekić Ognjen

Šarčević Vjekoslav

Vilov Melisa

Stručno veće matematike, računarstva, informatike i fizike

Bašić Palković Klaudija

Bereš Zoltan

Fradl Vera

Kiš Aniko

Matović Marijana

Petrović Dragan

Tahiri Mensur

Varkulja Laslo

Stručno veće područja rada hemija, nemetali i grafičarstvo

Bašić Palković Tinde

Čavić Diana

Dulić Jelena

Fenjveši Ibolja

Galić Branislava

Kopunović Damir

Miljković Vladimir

Mokan Vesna

Nikoloski Nataša

Peić Tukuljac Marija

Perna Atila

Petrović Nataša

Rajović Stevan

Stanojević Ivana

Toković Svetozar

Stručno veće područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i trgovine, turizma i ugostiteljstva

Bajagić Brankica

Bašić Palković Ivanka

Bunford Zita

B. Varga Teodora

Išpanović Jadranka

Korom Gabrijela

Marcikić Igor

Mešter Imre

Mutabdžija Danijela

Terežak Anita

Rančić Ivan

Ševenj Nada

Štetić Snežana

Šelken Ilona

Dragišić Petak

Kosanović Milan

Oluški Karolina

Horvat Jožef

Marcikić Jovica

Tikvicki Marko

Stručno veće područja rada tekstilstvo i kožarstvo

Muminović Milunović Jelena

Suknović Kata

Pećerić Sabina

Žigmanov Vuković Ana

Šljapić Lidija

Glogovac Katarina

Kareri Andreja

Kuzmanov Ivet

Talpai Marta