Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

VETERINARSKI TEHNIČAR

Šta radi veterinarski tehničar?

Asistira veterinaru u pružanju neophodne pomoći životinjama, obavlja laboratorijske preglede, pruža prvu pomoć i nakon pregleda daje terapiju kod lakših slučajeva, daje vakcine životinjama kao zaštitu od parazita i zaraznih bolesti.

Gde radi veterinarski tehničar?

Sa stečenom diplomom, može da se zaposli u veterinarskim ambulantama ili na farmama gde se gaje životinje. Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na veterinarski fakultet – fakultet veterinarske medicine.

Trajanje obrazovanja: četiri godine.

PREHRAMBENI TEHNIČAR

Šta radi prehrambeni tehničar?

Proizvodi prehrambene proizvode, prati proces proizvodnje, pakuje i skladišti prehrambene proizvode, vrši kontrolu gotovih proizvoda. Pored toga ume da:

 • odabere kvalitetnu sirovinu i da je preradi, tj. konzerviše;
 • proizvede kompot, čokoladu, voćni sok, šećer, vino, sladoled, hleb,marmeladu, pršutu, kobasicu i slično;
 • upakuje proizvode u atratktivnu ambalažu i da ih sačuva od procesa kvarenja.

Gde radi?

U industriji mleka, mesa, konditorskih proizvoda, šećera, ulja, prodavnicama prehrambenih proizvoda, pogonskim i hemijskim laboratorijama.

Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na: tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija).

Trajanje obrazovanja: četiri godine.

Učenje kroz rad se realizuje u kompaniji Mini Pani doo, Subotica

Moduli sa ishodima znanja i veština

VINOGRADAR-VINAR

Šta radi vinogradar - vinar?

Proizvodi sadni materijal vinove loze, priprema zemljište za sađenje vinograda, sadi, neguje i štiti vinograd, pravilno i u pravo vreme bere grožđe, proizvodi vino i druge proizvode od grožđa i kontroliše grožđe, vino i ostale proizvode od grožđa. Pored toga ume da:

 • proizvede sadni materijal vinove loze;
 • da preradi grožđe u vino i druge proizvode od grožđa (suvo grožđe, sok, konzervisanu širu, vinjak, rakije, vinsko sirće);
 • kontroliše kvalitet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa.

Gde radi?

U vinarijama i vinskim podrumima, rasadnicima vinove loze i vinogradima, prodavnicama loznog materijala i u sopstvenim vinogradima, vinskim podrumima i vinarijama. Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na: poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija)

Trajanje obrazovanja: četiri godine.

Učenje kroz rad se realizuje u Vinariji "Zvonko Bogdan"

PEKAR

Šta radi pekar?

Proizvodi razne vrste hleba, peciva, kolača, testenina i planira i organizuje poslove u pekari. Pored toga ume da:

 • odabere kvalitetnu sirovinu;
 • proizvede pšenične, mešane i specijalne vrste hleba;
 • proizvede peciva od kvasnog, listnatog i vučenog testa;
 • proizvede kolače i čajna peciva;
 • proizvede razne vrste testenina.

Učenici upisani na obrazovni profil Pekar po dualnom modelu obrazovanja praktičnu nastavu realizuju učenjem kroz rad kod sledećih poslodavaca:

 • Privredno društvo za proizvodnju hleba i peciva „DON DON DOO“ Beograd
 • SZR STR „EUROPA“ Fetani Musa preduzetnik Subotica
 • Jožef Farkaš PR pekarska radnja „KOLAČI FARKAŠ“ Subotica
 • Judit Čakanj PR ugostiteljsko trgovinska radnja „BOSS“ Subotica
 • Mini Pani doo, Subotica.

Gde radi?

U pekarama za proizvodnju hleba i peciva, prodavnicama za prodaju hleba i peciva i u sopstvenoj pekari. Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može da se upiše na:
četvri stepen za prehrambenog tehničara i na V stepen (specijalizaciju).

Trajanje obrazovanja: tri godine.