Učenici pišu

Učenici pišu: PRIRODA NIJE KONTEJNER!

Kao budući tehničar za zaštitu životne sredine, bila sam iskreno zainteresovana za temu predavanja koje su nam u školi nedavno održali predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine. Prerada i odlaganje čvrstog otpada, problemi sa smećem sa kojima se suočava Subotica i njena okolina, zaštićena područja... samo su neke od važnih tema kojih smo se dotakli.      Saznala sam kako se u našem gradu upravlja otpadom, a pogledali smo i kratak film o tome kako se ovaj posao obavlja u Austriji. Tamo postoje kontejneri za poseban otpad (papir, plastika, staklo...). Mislim da bi to trebalo da se uvede i kod nas – da se od malih nogu učimo selektivnom odlaganju otpada, da tako učimo decu! Pomalo sam razočarana načinom na koji se ljudi ovde ponašaju prema prirodi. Treba ih podstaći na to da vode više računa o njoj, za početak da – odlažu otpad na pravo mesto! Saznali smo i koji su zaštićeni delovi Subotice i okoline (Palić, Ludaško jezero, Peščara...) – najlepša mesta kod nas. Trebalo bi više povesti računa o tim predelima. Poseban utisak na mene ostavio je snimak koji prikazuje devojčicu na igralištu u Beču,  koja skuplja otpad i odlaže ga u kantu! Da je više takvih ljudi i dece, i naš grad bio bi mnogo lepše i čistije mesto.

Kasnije smo u odeljenju gledali ekoturističku kartu (koju smo dobili na poklon) i pripremali se za izazove budućeg zanimanja...

                                                                        Nevena Jovanović III-11