Učenici pišu

Učenici pišu: AKO NE MOGU MENJATI SVET, MOGU DA MENJAM SEBE

U gustim šumama Severne Amerike, mali Indijanac Brzi Kojot pita poglavicu plemena - kako mogu promeniti svet? Njih dvojica skupljaju drva za potpalu. Stari poglavica Jaki Medved seda na panj kako bi saslušao mladića.

Brzi Kojot upita poglavicu: “Jaki Medvede, kako da zaustavim kišu da pada? Kako da zaustavim glad da uvija? Kako da nateram vukove da prestanu ujedati?”. Stari poglavica diže obrvu i upita: “Zar te još naučili nisu?”. Brzi Kojot veže grane pa odgovori: “Nisu, Jaki Medvede, nisu.”. Jaki Medved skine svoju krunu od perja, protrese je pa prozbori: “Ne može se kiša zaustaviti, ali može se pod drvo sakriti! Ne možeš zaustaviti glad da ubija, možeš samo jesti. Ne možeš naterati vuka da ne ujeda, možeš ga samo usmrtiti”. Brzi Kojot stavlja grane na leđa i kaže: “Hvala ti, poglavaru, mislim da sam shvatio šta misliš”, te se njih dvojica upute nazad ka selu. Dok su šetali gustim šumama četinara, poče padati hladna kiša. Poglavica podigne oči ka nebu i kaže: “Sad ćemo videti jesi li shvatio ono šta sam ti rekao“. Brzi Kojot stade ispod jele da ne pokisne, misleći kako je to mnogo lakše nego da pleše kako bi oterao kišu. Čekali su i čekali, ali kiša nije prestajala da sipi. Brzi Kojot postade gladan, te iz torbe izvadi suvu ribu da jede. Jaki Medved podigne ruku, uperi prstom i kaže: “Nisi jedini koji želi da utoli svoju glad!”. Ispred njih se okupi čopor vukova. Vuci krenu da kruže oko njih, onaj najveći, crni, krene na Brzog Kojota! Mladić zabije sekiru između očiju zveri, a ostali kurjaci se razbeže. Poglavica preuzme štapove od mladića i naredi mu da ponese vuka. Pred veče stigoše u selo, večera je već bila spremna. Kada je spustio vuka, Brzi Kojot se požali kako je zver teška, a Jaki Medved mu kaže: “Onda ti ojačaj!”.

Svi se nasmejaše, a Brzi Kojot pocrveni. Veče je palo, plesalo se oko vatre, svirale su se frule i udarali bubnjevi . Nekoliko mladih cura povuku Brzog Kojota na stranu i pitaju ga šta je naučio od poglavice, a Brzi Kojot odgovori: “Ako ne možeš promeniti svet, možeš promeniti sebe”.

                           

Luka Vojnić Purčar  IV-9