Sve aktuelnosti

"SLIKANJEM IZRAŽAVAM SEBE!"

Na panou kod Biblioteke nalaze se nesvakidanašnji crteži čiji je autor Anamaria Nemedi, učenica odeljenja 1-10 Hemijsko-tehnološke škole. Ona je osnovnu školu završila na Paliću, da bi upisala obrazovani profil - Tehničar modelar odeće, i nije se pokajala. Naprotiv. Tu unapređuje oblast koju voli – crtanje.

  • Uvek sam volela da nacrtam ono što izmislim. Inspiraciju nalazim u filmovima, serijama, igrama, raznim motivima i kulturama. Crtanje je za mene značajna stvar jer tako mogu da izrazim sebe i različitost ljudi. Ono me opušta i oslobađa briga svakodnevnog života - objašnjava. 

 

Za malu izložbu crteža talentovane učenice zaslužna je profesorka Ivet Kuzmanov.