Sve aktuelnosti

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI

Multilateralni sporazum o saradnji u oblasti stručnog obrazovanja srednjih stručnih škola iz Republike Srbije i Republike Srpske, čiji je potpisnik i Hemijsko-tehnološka škola, potpisan je u sredu, 6. decembra. Cilj potpisivanja  sporazuma je razmena iskustva i primera dobre prakse, povezivanje srednjih stručnih škola, uspostavljanje saradnje i zajedničko apliciranje na projekte, kao i na druge različite aktivnosti. Nakon svečanog i zvaničnog dela, gosti, direktori škola, u pratnji domaćina – direktora Nikole Matkovića, posetili su Hemijsko-tehnološku školu i upoznali se sa njenim radom i funkcionisanjem.