Sve aktuelnosti

POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA

            U petak, 1. septembra, počinje nova školska godina. Hemijsko-tehnološka škola spremno dočekuje đake - u opremljenim učionicama, laboratorijama, i sa brojnim novinama koje će unaprediti rad škole. Kao i do sada, rad škole odvijaće se u dve smene: prepodnevni termini rezervisani su za područje rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, dok će popodnevnu smenu pohađati učenici na području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo; i Tekstilstvo i kožarstvo. Prvog dana školske godine radiće se po posebnom rasporedu, sa po tri časa u obe smene, dok će se u pauzi učenicima obratiti i dobrodošlicu poželeti direktor škole Nikola Matković.

 

1. smena 

1.    8,15 – 9,00 

2.    9,05 – 9,50 

3.    10,05 – 10,50 

Obraćanje direktora škole svim učenicima u dvorištu škole na tribinama. Prisustvo je obavezno za sve učenike. 

11,00 – 11,20 

2. smena 

1.   11,30 – 12,15 

2.   12,20 – 13,05 

3.   13,20 – 14,05