Sve aktuelnosti

OD IDEJE DO POSLA

Na takmičenju virtuelno osnovanih kompanija “Od ideje do posla”, održanom u četvrtak, 23. novembra, u Tehničkoj školi “Ivan Sarić”, tim Hemijsko-tehnološke škole, u sastavu: Antonija Šuranji, Dominika Šereš i Noemi Sente, osvojio je treće mesto!

- Reč je o stručnom takmičenju organizovanom za srednje stručne škole, koje je okupilo timove sastavljene od tri člana, čiji je zadatak bio da predstave poslovni plan kompanije. Timovi su imali razrađenu ideju koju su predstavili u vidu prezentacije. Preduzeća su vezana za oblast studija koju učenici izučavaju u školi, ili iz drugih oblasti. Kompanija je mogla biti pružalac usluga ili proizvođač. Prezentacija je trebalo da sadrži elemente poput: naziva i sedišta kompanije, opisa aktivnosti, prezentaciju proizvoda/usluge, cene, veličinu preduzeća, marketing, analizu konkurencije… - objašnjava mentor tima, prof. Sabina Pećerić, dok su profesorice Lidija Šljapić i Ibolja Kelemen takođe učestovale u pripremi učenika za takmičenje.

Prezentacije je ocenjivao žiri, a komponenta koja se posebno vrednovala bila je originalnost prezentacije i (zanimljiv) način prezentovanja. Cilj događaja, između ostalog, bio je razmena ideja, učešće i buđenje želje za bavljenje preduzetništvom.