Sve aktuelnosti

FORENZIRAČI U MUZEJU PORCELANA

Učenici odeljenja 1-9 u sredu, 24. aprila, posetili su Muzej porcelana, koji se nalazi u ulici Matije Korvina u Subotici. Po rečima profesorke Marije Peić Tukuljac, poseta za buduće forenzičare organizovana je u okviru predmeta praktična nastava – upoznavanje sa karakteristikama materijala. „Naučili smo dosta o porcelanu, njegovoj proizvodnji kao i o raznim vrstama porcelana. Dopao nam se muzej i zadovoljni smo obilaskom“ – poručuje Dajana Marcikić, učenica odeljenja I-9. Izložbena postavka podrazumeva više od 2.000 eksponata – porcelan „iz naših kuća“ koji se koristio na ovim prostorima u poslednja dva veka.