Sve aktuelnosti

DA LI STE FINANSIJSKI PISMENI?

U Hemijsko-tehnološkoj školi održana je edukacija na temu “Finansijska pismenost”, namenjena učenicima srednjih škola. Grupu učenika naše obučavala je “ProCredit” banka koja je uzela aktivno učešće u ovom projektu. U tri ciklusa radionica iz finansijske pismenosti učenici su kroz aktivno učešće došli do novih saznanja iz sveta finansija. Sami su projektovali kućni budžet, upoznali se sa osnovnim bankarskim proizvodima, naučili ponešto o finansijskim institucijama…

  • Iskreno verujemo da će funkcionalna znanja koja smo preneli učenicima u velikoj meri uticati na kvalitet njihovih budućih, za život važnih odlukanaglašava Dragan Reščik iz “ProCredit” banke.

Edukaciju namenjenu srednjoškolcima iz 20 gradova Srbije, osmislila je Grupa za obrazovanje koju čine organizacije: “Dostignuća mladih u Srbiji”, “Nordeus fondacija”, “Digitalna Srbija” i “Centar za promociju nauke”. Zahvaljujući njima, ukupno 1.500 srednjoškolaca steći će osnovna znanja o novcu, finansijskim tokovima, bankarstvu, investicijama, kreditima, kućnom budžetu.  Edukaciji su prisustvovali i učenici odeljenja IV-11: Nevena Jovanović i David  Stojanović, koji su učestvovali i u snimanju reklamnog filma na ovu temu. “Edukacija je korisna jer na ovaj način imamo mogućnost da se upoznamo sa osnovnim pojmovima iz sfere finansija i bankarskih usluga” – zaključuju učenici.