Učenički parlament

          Učenički parlament Hemijsko – tehnološke škole čine po dva predstavnika učenika svih odeljenja. Sva pitanja vezana za funkcionisanje Učeničkog parlamenta su determinisana u Poslovniku UP definisanog na osnovu člana 105. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“ 88/2017-3, 27/2018-3 (dr. zakon), 27/2018-22 (dr. zakon), 10/2019-5, 6/2020-20), a u skladu sa članom 82. Statuta Hemijsko-tehnološke škole u Subotici. Predsednik Učeničkog parlamenta je član Stručnog aktiva za školsko razvojno planiranje i Tima za samovrednovanje i prisustvuje sednicama Školskog odbora. Sve aktivnosti UP se vode dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku (Poslovnik, sednice, radionice, akcije, itd).
         Cilj rada Učeničkog parlamenta se odnosi na razvijanje osećaja za život u demokratskom društvu i sticanje veština demokratskog odlučivanja, zaštitu prava i interesa učenika, iniciranje i promovisanje inicijativnosti i aktivizma učenika u izgradnji škole kao najprirodnije demokratske sredine, iniciranje i realizacija sopstvenih akcija, razvijanje saradnje sa raznim organizacijama, razvijanje svesti o pravim društvenim vrednostima, razvijanje kulture dijaloga, podizanje svesti i opšte kulture kod učenika, poboljšanje stanja u školi kako bi među učenicima promovisala saradnja, razumevanje, tolerancija, poštovanje različitosti, solidarnost, nenasilje, doprinose rešavanju problema učenika u školi i unapređenje vaspitno-obrazovog rada i kulturno-zabavnog života Škole.
          Ishodi rada Učeničkog parlamenta odnose se na osposobljavanje učenika da samostalno ili timski preuzmu odgovornost za dobijena zaduženja, od same pripreme, planiranja, organizovanja i realizovanja određenih aktivnosti, uspostavljanja saradnje sa Lokalnom samoupravom i raznim NVO radi unapređenja ličnih kompetencija koje su potrebne za celoživotno učenje, osposobljavanje za komunikacijske i organizacione veštine, osposobljavanje za život u demokratskom društvu uz donošenje demokratskih odluka i njihovo spovođenje, širenje socijalne mreže poznanstava radi buduće opremljenosti i spremnosti za život i rad u saradnji i harmoniji sa drugim ljudima, biti spreman da preuzeme inicijativu za reševanje problema u zajednici koji živi uz svesnost o pravim društvenim vrednostima i opštoj kulturi uz poštovanje prava drugih ljudi.
Samo neke od aktivnosti članova Učeničkog parlamenta su:
RADIONICA ZA OSPOSOBLJAVANJE NOVIH ČLANOVA UČENIČKOG PARLAMENTA
Cilj radionice je da se učenici odeljenja prvog razreda osposobe za rad u okviru Učeničkog parlamenta. Radionice pripremaju i vode nastavnice Katarina Glogovac, Vesna Tumbas, Tatjana Mandić Takač i Jadranka Vojnić Purčar.
HUMANITARNE AKCIJE

Na nivou škole prikuplja se novac za školski pribor, voće i slatkiše za učenike Školskog centra za slušno oštećena lica sa domom učenika "Dositej Obradović". Posle prikupjanja organizuje se poseta i druženje. Tom prilikom uvek ostanu lepe uspomene.

 

UČESTVOVANJE U ORGANIZACIJI DANA OTVORENIH VRATA ŠKOLE

Učenici-članovi Učeničkog parlamenta su veoma aktivni prilikom organizacije Dana otvorenih vrata i tada su u najvećoj meri zaduženi da sprovode sve zaninteresovane - učenike osmake, njihove roditelje, nastavnike kroz školu i da ih upoznaju sa učionicama, laboratorijama, radionicama škole.