Program Učeničkog parlamenta za školsku 2014/2015. godinu

Učenički parlament Hemijsko – tehnološke škole čine po dva predstavnika učenika svih odeljenja. Sva pitanja vezana za funkcionisanje Učeničkog parlamenta su determinisana u Poslovniku UP definisanog na osnovu člana 105. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. Glasnik RS", br. 72/2009 I 52/2011), a u skladu sa članom 82. Statuta Hemijsko-tehnološke škole u Subotici. Predsednik Učeničkog parlamenta je član Tima za samovrednovanje i prisustvuje sednicama Školskog odbora. Sve aktivnosti UP se vode dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku (Poslovnik, sednice, radionice, akcije, itd).
Cilj Učeničkog parlamenta se odnosi na razvijanje osećaja za život u demokratskom društvu i sticanje veština demokratskog odlučivanja, zaštitu prava i interesa učenika, iniciranje i promovisanje inicijativnosti i aktivizma učenika u izgradnji škole kao najprirodnije demokratske sredine, iniciranje i realizacija sopstvenih akcija, razvijanje saradnje sa raznim organizacijama, razvijanje svesti o pravim društvenim vrednostima, razvijanje kulture dijaloga, podizanje svesti i opšte kulture kod učenika, poboljšanje stanja u školi kako bi među učenicima promovisala saradnja, razumevanje, tolerancija, poštovanje različitosti, solidarnost, nenasilje, doprinose rešavanju problema učenika u školi i unapređenje vaspitno-obrazovog rada i kulturno-zabavnog života Škole.
Ishodi Učeničkog parlamenta odnose se na osposobljavanje učenika da samostalno ili timski preuzmu odgovornost za dobijena zaduženja, od same pripreme, planiranja, organizovanja i realizovanja određenih aktivnosti, uspostavljanja saradnje sa Lokalnom samoupravom i raznim NVO radi unapređenja ličnih kompetencija koje su potrebne za celoživotno učenje, osposobljavanje za komunikacijske i organizacione veštine, osposobljavanje za život u demokratskom društvu uz donošenje demokratskih odluka i njihovo spovođenje, širenje socijalne mreže poznanstava radi buduće opremljenosti i spremnosti za život i rad u saradnji i harmoniji sa drugim ljudima, biti spreman da preuzeme inicijativu za reševanje problema u zajednici koji živi uz svesnost o pravim društvenim vrednostima i opštoj kulturi uz poštovanje prava drugih ljudi.

Članovi Tima za koordinaciju Učeničkog parlamenta su:
Dea Štajnfeld, psiholog,
Vanja Mihajlović, pedagog
Milana Horvat, nastavnik, zapisničar
Ivan Rančić, pomoćnik direktora
Andrea Štraka, nastavnik
Vesna Tumbas, nastavnik, koordinator Tima
Damir Kopunović, nastavnik
Aniko Kiš, nastavnik
Branislava Pižurica, nastavnik

Predstavnici Učeničkog parlamenta Hemijsko-tehnološke škole u Subotici 2014/2015:

Odeljenje Prezime i ime člana UP-a
1/1 Marcela Bonća Habiba
Branković Stefan
1/2 Torkoš Timea
Šmit Klaudia
1/5 Kristaj Ljuk
Tokodi Marijana
1/6 Kokić Silvester
Bakorek Balaž
1/8 Erdeg Enike
Nađ Kanas Boglarka
1/9 Radić Ana
Ćećez Stojan
1/11 Dekan Adriana
Ćorović Milica/ Ilić Vesna
1/13 Lisica Siniša
Kolar Milica
1/15 Tot Ivan
Hajduković Helena
2/1 Sabo Aleksandra
Kojić Miloš
2/2 Bodor Akoš
Minović Eržebet
2/6 Stiljković Denis
Sabo Mikloš
2/8 Kovač Kristian
Sekula Norbert
2/9 Berak Milijana
Kovačević Jovana/ Kujundžić Maja
2/10 Bujak Fani
2/11 Krstić Srđan
Sedlak Aleksa
2/13 Bezbradica Drgaica
Marcikić Matea
2/15 Milanović Sara
Drobina Ksenija
3/1 Kovač Kristofer
Miškolci Sunčica
3/2 Dudaš Eva
Dudaš Kristina
3/5 Tošaki Nikola
Dačaj Dino
3/6 HajnalBence
Kovač Aleks
3/8 Greguš Maria (Zamenik predsednika UP-a)
Tot Kristian
3/9 Ambruš Helena
Stantić Ivana/ Kudlik Izabela
3/10 Apci Ana
Gandiš Agota
3/11 Tadić Mila/Jankul Aleksandar
Babičković Anita
3/12 Dafčik Vanesa
Stipančević Zvezdana
3/13 Kujundžić Nataša
Tikvicki Valentina
3/15 Delić Dragana
Milivojević Zorana
4/1 Kristaj Marija
Popović Suzana
4/2 Gedović Dorijan
Bubori Atila
4/3 Stojanov Boris
4/6 Škarlak Robert
Čolić Zoltan
4/8 Pastor Anastazia
Tot Uđonka Helga
4/9 Kopunović Martina (Predsednik UP-a)
Stantić Marica/ Dornić Anđela
4/10 Bardoš Kristina
Martonoši Edina
4/11 Đuranović Đurđica
Đin Danijela
4/13 Zec Mirjana
Kubatović Paula
4/15 Tripunović Milica
Saulić Melanija

OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/hemteh/public_html/hts.edu.rs/images/slike/articles/parlament/danvolontera/

Suzana Čepo iz Edukativnog Centra Roma je za učenike škole održala radionicu na temu: „Aktivizam mladih na svim nivoima" 29.11.2013. godine.
Radionica je obuhvatala i pripremu učenika za obeležavanje Dana volontera 5.12.2013. godine gde su učenici na trgu ispitivali Subotičane da li znaju ko su volonteri i šta je njihovo zaduženje? Učenici su delili propratni materijal na osnovu kojih se građani mogu bliže upoznati sa ovom temom – volonterizmom.

VEŽBAJMO DUH I TELO! 

            Kako je saopšteno na aktivu direktora srednjih škola, škole su u obavezi da tokom školske 2013/2014. godine organizuju sportsku nedelju – jednu u prvom, drugu u drugom polugodištu.

            U Hemijsko-tehnološkoj školi odlučeno je da period od 23. do 27. septembra bude posvećen sportu. Tih dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 12 i 30 do 14 časova, fiskulturna sala i sportski tereni biće centar školskih dešavanja.

-          Organizovaćemo turnir u malom fudbalu, devojke će igrati odbojku, biće prostora i za stoni tenis, basket i takmičenje u bacanju „trojke“, a promovisaćemo i sportske discipline poput skoka u dalj  i bacanja kugle. Ukoliko nam vremenske prilike ne budu naklonjene, nešto od planiranog programa biće izostavljeno, ali održaće se sve sportske aktivnosti koje ne zahtevaju otvoren prostor – najavljuje Arpad Nađ Varjaš, profesor fizičkog vaspitanja u Hemijsko-tehnološkoj školi.

Na pitanje da li im se dopada ideja da se u „međusmeni“ posvete sportskim aktivnostima, učenici III-1 odeljenja (odeljenski starešina Snežana Štetić), jednoglasno su odgovorili: DA! I dok su devojke zainteresovanije za odbojku, kod momaka nema dileme – fudbal je na prvom mestu!

 Učešće u sportskoj nedelji najavili su i učenici Politehničke škole, koji će „odmeriti snage“ sa svojim vršnjacima iz Hemijsko-tehnološke škole, posebno u malom fudbalu, na revijalnoj utakmici.

Po rečima Arpada Nađ Varjaša, učešćem u sportskoj nedelji škole i sportskim aktivnostima uopšte, učenici rade na popularizaciji sporta, stiču nova iskustva, druže se sa vršnjacima, slobodno vreme provode na najbolji mogući način (ne sedeći pred kompjuterom!), a iznad svega uče se zdravom načinu života, vežbajući svoj duh i svoje telo.

U to ime, sportski pozdrav za sve!

                                                                        T. M. T.  

RADIONICA UČENIČKOG PARLAMENTA


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/hemteh/public_html/hts.edu.rs/images/slike/articles/parlament/radionica021013/

U Hemijsko-tehnološkoj školi, u sredu, 2. oktobra, održana je dvojezička radionica čiji je cilj bio da osposobi učenike prvih razreda za rad u Učeničkom parlamentu. Polaznici radionice, članovi Učeničkog parlamenta, kroz zanimljive prezentacije i zadatke, naučili su na koji način da unaprede međusobnu i komunikaciju sa profesorima i rukovodstvom škole, kako da planiraju akcije Učeničkog parlamenta (koje za cilj imaju unapređenje položaja učenika),kako da izrade plakat, da „reklamiraju" svoj proizvod... Radionice su držali profesori: Jadranka Vojnić Purčar, Vesna Tumbas, Katarina Glogovac, Sabina Pećerić i drugi.
T. M. T.

VEŽBAJMO DUH I TELO! 

            Kako je saopšteno na aktivu direktora srednjih škola, škole su u obavezi da tokom školske 2013/2014. godine organizuju sportsku nedelju – jednu u prvom, drugu u drugom polugodištu.

            U Hemijsko-tehnološkoj školi odlučeno je da period od 23. do 27. septembra bude posvećen sportu. Tih dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 12 i 30 do 14 časova, fiskulturna sala i sportski tereni biće centar školskih dešavanja.

-          Organizovaćemo turnir u malom fudbalu, devojke će igrati odbojku, biće prostora i za stoni tenis, basket i takmičenje u bacanju „trojke“, a promovisaćemo i sportske discipline poput skoka u dalj  i bacanja kugle. Ukoliko nam vremenske prilike ne budu naklonjene, nešto od planiranog programa biće izostavljeno, ali održaće se sve sportske aktivnosti koje ne zahtevaju otvoren prostor – najavljuje Arpad Nađ Varjaš, profesor fizičkog vaspitanja u Hemijsko-tehnološkoj školi.

Na pitanje da li im se dopada ideja da se u „međusmeni“ posvete sportskim aktivnostima, učenici III-1 odeljenja (odeljenski starešina Snežana Štetić), jednoglasno su odgovorili: DA! I dok su devojke zainteresovanije za odbojku, kod momaka nema dileme – fudbal je na prvom mestu!

 Učešće u sportskoj nedelji najavili su i učenici Politehničke škole, koji će „odmeriti snage“ sa svojim vršnjacima iz Hemijsko-tehnološke škole, posebno u malom fudbalu, na revijalnoj utakmici.

Po rečima Arpada Nađ Varjaša, učešćem u sportskoj nedelji škole i sportskim aktivnostima uopšte, učenici rade na popularizaciji sporta, stiču nova iskustva, druže se sa vršnjacima, slobodno vreme provode na najbolji mogući način (ne sedeći pred kompjuterom!), a iznad svega uče se zdravom načinu života, vežbajući svoj duh i svoje telo.

U to ime, sportski pozdrav za sve!

                                                                        T. M. T.  

Izveštaj o radu učeničkog parlamenta za školsku 2012/2013. godinu

Učenički parlament je organizovao humanitarnu akciju skupljanja slatkiša, igračaka i odeće. Direktorica škole Iboljka Đokić i učenice odeljenja II-13 su slatkiše odnele deci škole «Žarko Zrenjanin» 18.12.2012. godine. Igračke i odeća su donirani Karitasu.

Radionica „Kooperacija”


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/hemteh/public_html/hts.edu.rs/images/slike/articles/parlament/trogen/

Učenici naše škole Milena Pravilović iz odeljenja II-13, Helga Tot Uđonka iz odeljenja II-8, Danijela Đin iz odeljenja II-11 i Marko Vidaković iz odeljenja I-11 i Tehničke škole Tamara Kosanović i Ersan Sulejmani su po povratku iz Dečijeg sela, Trogen, Švajcarska imali zadatak da iskustva koja su stekli prenesu na mlade u svojim školama i svom gradu.
Tim se odlučio za radionicu "Koperacija" koja obuhvata određene aktivnosti kao što su šetnja u tišini, igra sa kovanicom i loptom i izgradnja kule.
Cilj ovih aktivnosti bio je da se mladima ukaže na značaj i važnost saradnje i razvijanje timskog duha.
Akcija je sprovedena 14. maja 2013. godine u Hemijsko-tehnološkoj školi i 16. maja 2013. godine u Tehničkoj školi "Ivan Sarić" za 40 učenika I i II razreda.
Tim se opredelio za učenike I i II razreda zbog toga jer su to učenici koji će u narednom periodu moći da prenesu svoja iskustva u svom odeljenju i da ukoliko pokažu zainteresovanost, da nastave sa radionicama naredne školske godine u školi i zajednici.

Učenički parlament je organizovao humanitarnu akciju skupljanja slatkiša, igračaka i odeće. Direktorica škole Iboljka Đokić i učenice odeljenja II-13 su slatkiše odnele deci škole «Žarko Zrenjanin» 18.12.2012. godine. Igračke i odeća su donirani Karitasu.