PROGLAŠENI NAJBOLJI PROJEKTI

Na Nastavničkom veću, održanom u četvrtak, 24. maja, proglašeni su najbolji projekti prezentovani u okviru “Projektne nedelje” (17. i 18. maj) u Hemijsko-tehnološkoj školi. Tri najbolja projekta su: “Hleb u funkciji zdravlja” (Teodora B. Varga i Anita Terežak) – nagrada za primenjivost; „Izrada mobilne aplikacije za izračunavanje nepoznate količine ispitivane supstance“ (Nataša Nikoloski i Zoltan Pap) – nagrada za originalnost; i „Izbor pogodnog indikatora pri kiselo-baznim titracijama“ (Tinde Bašić Palković) – nagrada za izuzetnu povezanost sa naukom.

U realizaciji prvog projekta učestvovali su sledeći učenici: Renata Varga, Kornelija Kovač, Kornelija Šamu, Evelin Blesić i Katalin Bilicki. Drugi projekat realizovali su učenici: Vojislav Jovanović, Matija Marcikić i Aleksandar Tot, a treći učenici II-9 odeljenja: Teodora Peić Gavran i Dario Piuković.


Čestitke za trud svakako zaslužuju i nosioci ostalih projekata: „Otvorena deponija“ i „Zatvorena deponija“ (prof. Aniko Muhi sa učenicima III-8 odeljenja), „Labelo“ (prof. Aniko Muhi sa učenicima II-2 odeljenja), „Vegetarijanska ishrana“ (prof. Đerđ Kemenci sa učenicima: Beatom Vaštag, Sandrom Šafranj, Vivien Margit, Norbertom Žakijem i Davidom Urbanom), „Edukacija srednjoškolaca o značaju reciklaže otpadnog materijala“ (prof. Marija Peić Tukuljac i učenici: Marjan Ostrogonac, Anastasija Bokan, Sanja Bošnjak, Tamara Ćalić i Jovan Borjanović), „Etno motivi na farmericama“ (prof. Katarina Glogovac, Sabina Pećerić, Lidija Šljapić i učenici: Aurora Kuruc, Aleksandra Savić, Beata Čikoš, Izabela Markuš, Petra Vagner, Judit Varga, Viktora Sklenar i Erik Šinković), „Energetski napici“ (prof. Imre Mešter i učenici: Valentina Bajramović, Kristijan Hanak, Judit Kolesar i Žoka Kratofil), „Leptir mašna kao inspiracija (prof- Vesna Tumbas, Tamara Dželebdžić, Nataša Kurtuma, Kata Suknović, Tatjana M. Takač, Milan Marković i Monika Poljvaš sa učenicima: Kristinom Romić, Nađom Babić, Aleksandrom Vereš, Koranom B. Soklič, Čenge Roštaš i Dejnom Kovač), „Učenička Kompanija SUPER MARIO“ (prof. Jadranka Vojnić Purčar i Zoltan Pap sa učenicima: Anom Radić, Željanom Vukelić i Koranom B. Soklič) i „Vršanjačka edukacija – Nasilje nad ženama“ (prof. Otilija Kiš i učenici Siniša Lisica i Barbara Željeznik Takač).


„Projektnu nedelju“ direktor Hemijsko-tehnološke škole Nikola Matković nazvao je „malim festivalom druženja, nauke i zabave“ i najavio istu manifestaciju i u sledećoj školskoj godini…

naslovna