A SZAKSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSAI TANÁROKNAK

Iskolánk tanáraival is folyamatosan konzultálunk a következő témákat érintve:

 • Tanári kompetenciák fejlesztése
 • kommunikáció és a bizalom fenntartása
 • hatékony problémamegoldási stratégiák elsajátítása
 • hatékony tanítási, tanulási módszerek elsajátítása
 • a tanulók egyedi tanulási stílusának és fejlettségi szintjének felmérése
 • a tanulási célok meghatározása, az értékelés megtervezése
 • a motiváció felkeltése és fenntartása
 • pozitív tanulási környezet kialakítása
 • a fegyelem fenntartása az osztályban stb.
 • Tehetséges valamint tanulási és lelki zavarokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás tervezése
 • Segítségnyújtás az osztályfőnöki munka során felmerülő problémákkal kapcsolatban
 • A szülőkkel való kapcsolattartás szervezése, tervezése, lebonyolítása
 • A tanári munka önértékelése
 • Szakmai fejlődés elősegítése, szakmai továbbképzés tervezése
 • Stb.