Küldetés és jövőkép

Iskolánk missziójának tekintjük a következőket:

 • A tanulók az iskolában az elsajátított ismereteket alkalmazzák sikeresen gyakorlatban, és ezzel egyetemben ez a tudás jó alapul szolgáljon a továbbtanulás során is
 • Az oktatói – nevelői munka során törekszünk frontális munkaforma megkerülésére
 • A tanárok sokrétű szakmai továbbképzését biztosítjuk
 • Az oktatás – nevelés minden területén a csapat munkaformát szorgalmazzuk
 • A jogainknak és kötelezettségeinknek elsajátítása és fejlesztése
 • A tanulók iskolai eredményeinek rendszeres megfigyelése és értékelése
 • A tanulók szüleivel partneri viszony ápolására törekszünk
 • A tanmenet állandó jellegű megújítása illetve a meglévők korszerűsítése
 • A tanulók erkölcsi és esztétikai elveinek kiépítése
 • A tanulók optimissta életszemléletének és kreativitásának fejlesztése
 • Az iskolai életben a biztonságos életfeltételek megteremtésére törekszünk
 • Az iskolaépület vakolatának felújítása

Iskolánk jövőképe:

 • Legyen ellátva modern tanítási eszközökkel
 • Az innováció minden lehetőségeire legyen nyílt és befogadó
 • Iskolánk legyen az a hely, ahol a tanlók tartós és a gyakorlatban is alkalmazható tudást sajátítanak el, mellyel biztosítják a továbbtanulást, de megállják a helyüket a munkában is, és ezzel egyetemben nyitottak a szakmai továbbképzés iránt is.
 • A helyi közösség is úgy tekinthessen iskolánkra, mint olyan oktatási és nevelési intézményre, ahol a korszerű szaktermi feltételek mellett kellemes légkörű, egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló képzés, tanítás zajlik
 • Az oktatási profiljaink kínálatát a munkabörze a szociális partnerek, a tanulók érdeklődése határozza meg, hogy iskolánk legyen vonzó, effektív és atraktív tanulóink, azok szülei. és a helyi közösség számára is
 • Olyan iskola legyen, mely értékelni tudja az egyéni fellépést, és egyenlő esélyt biztosít mindenki számára