Zadatak meseca

MART-JUN

Papir oblika kvadrata ima sivu gornju i belu donju stranu. Ana ga je podelila na 9 malih kvadrata (videti sliku). Duž kojih linija je Ana isekla papir, kako bi dobila oblik sa crteža?
Navedi brojeve linija.

mart2020

Rešenje (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.


FEBRUAR

Koji je hemijski simbol olova?

Tačne odgovore su poslali: Arambašić Luka (II-13) i Kristijan Hanak (III-2).
Nagrađeni su: Arambašić Luka (II-13) i Kristijan Hanak (III-2).


DECEMBAR-JANUAR

Nastavi nizove brojeva na jelci odozgo prema dole.
Svakom slovu odgovara po jedan broj. Napiši kojom logikom si stigao/la do rešenja.

nov 2019

Tačan odgovor je poslao: Arambašić Luka (II-13).
Nagrađen je: Arambašić Luka (II-13).


NOVEMBAR

Brojeve 1, 4, 7, 10 i 13 treba upisati u polja na slici tako da zbir brojeva u koloni bude jednak zbiru brojeva u vrsti. Koliki je najveći mogući zbir brojeva?

nov 2019

Tačan odgovor je poslao: Arambašić Luka (II-13).
Nagrađen je: Arambašić Luka (II-13).


OKTOBAR

Od dole navedenih tehnoloških postupaka koji NIJE hemijski:

  1. oksidacija
  2. redukcija
  3. sitnjenje
  4. neutralizacija

Tačne odgovore su poslali: Arambašić Luka (II-13) i Varbai Ibolja (III-10).
Nagrađeni su: Arambašić Luka (II-13) i Varbai Ibolja (III-10).


SEPTEMBAR

Koji broj nedostaje? Molimo kratko obrazlozenje!

septembar 2019

Tačan odgovor je poslala: Varbai Ibolya (III-10). Nagrađena je: Varbai Ibolya (III-10).


MAJ

REBUS (9)

maj 2019

Rešenja (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili predati profesoru matematike, do 31. maja 2019. godine. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.


APRIL

april 2019 sr

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (IV-8) i Arambašić Luka (I-13).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (IV-8) i Arambašić Luka (I-13).


MART

Poređaj hemijske elemente prema njihovoj atomskoj masi. Počni od elementa sa najmanjom atomskom masom:

  1. olovo
  2. bakar
  3. vodonik
  4. kiseonik

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (IV-8), Arambašić Luka (I-13), Varga Réka (II/8) i Varga Viktória (IV/8).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (IV-8), Arambašić Luka (I-13) i Varga Réka (II/8).


FEBRUAR

Koliko olovaka vidite na slici?

februar2019

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (IV-8), Arambašić Luka (I-13), Varga Viktória (IV/8) i Varga Réka (II/8).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (IV-8), Arambašić Luka (I-13) i Varga Viktória (IV/8).


DECEMBAR-JANUAR

Nastavi nizove brojeva na jelci odozgo prema dole.
Svakom slovu odgovara po jedan broj. Napiši kojom logikom si stigao/la do rešenja.

dec2018

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (IV-8), Arambašić Luka (I-13), Varga Viktória (IV/8) i Varga Réka (II/8).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (IV-8), Arambašić Luka (I-13) i Varga Viktória (IV/8).


NOVEMBAR

Kako se naziva veza između dva ugljenikova atoma u sledećoj formuli:

oktobar2018

Tačne odgovore su poslali: Arambašić Luka (I-13), Rostás Csenge (IV-8), Varga Viktória (IV/8) i Varga Réka (II/8).
Nagrađeni su: Arambašić Luka (I-13), Rostás Csenge (IV-8) i Varga Viktória (IV/8).


SEPTEMBAR-OKTOBAR

SH kep 2018 sept

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (IV-8) i Arambašić Luka (I-13).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (IV-8) i Arambašić Luka (I-13).


MAJ

Šta predstavlja sledeća formula?

majus2018

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (III-8)
Nagrađeni su: Rostás Csenge (III-8)


APRIL

Petrov mobilni pokazuje vreme digitalno tačno u minut, naprimer ovako: 20:18. Koliko minuta se u toku jednog dana na Petrovom telefonu vide brojke 2018 po bilo kom redosledu?

Rešenja (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili predati profesoru matematike, do 30. aprila 2018. godine. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.


MART

Kako se zove poznati naučnik srpskog porekla koga vidite na slici?

mart2018

Tačne odgovore su poslali: Tóth Zsóka (I-10), Milkovics Henrietta (I-10), Varbai Ibolya (I-10) i Rostás Csenge (III-8).
Nagrađeni su: Tóth Zsóka (I-10), Milkovics Henrietta (I-10) i Varbai Ibolya (I-10).


FEBRUAR

Kom Jovanu je Vuk Karadžić rekao: "Da iz latinice nisam uzeo slovo J, ti sad ne bi bio Jovan nego ovan!"?

Vuk

Tačne odgovore su poslali: Magó Zsanett (I-10), Milkovics Henrietta (I-10), Varbai Ibolya (I-10), Rostás Csenge (III-8), Kávai Brigitta (III-8), Varga Viktória (III-8) i Varga Réka (I-8).
Nagrađeni su: Magó Zsanett (I-10), Milkovics Henrietta (I-10) i Varbai Ibolya (I-10).


DECEMBAR-JANUAR

Nastavi nizove brojeva na jelci odozgo prema dole.
Svakom slovu odgovara po jedan broj. Napiši kojom logikom si stigao/la do rešenja.

december 2017

Tačne odgovore su poslali: Varga Viktória (III-8), Kávai Brigitta (III-8) i Varga Réka (I-8).
Nagrađeni su: Varga Viktória (III-8), Kávai Brigitta (III-8) i Varga Réka (I-8).


NOVEMBAR

Koliko zatamnjenih figura ima isti obim kao i sam kvadrat u kome se nalaze?

november2017

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (III-8), Kávai Brigitta (III-8) i Magó Zsanett (I-10).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (III-8), Kávai Brigitta (III-8) i Magó Zsanett (I-10).


OKTOBAR

REBUS

(7,6)

 okt-2017-s

Tačne odgovore su poslali: prof. Fradl Vera, Rostás Csenge (III-8) i Varbai Ibolya (I-10).
Nagrađeni su: Rostás Csenge (III-8) i Varbai Ibolya (I-10).


 MAJ

RIMSKI BROJEVI - MOZGALICE


Premesti samo jednu šibicu u zadatku tako da jednakost bude tačna.

maj2017

Rešenja (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili predati profesoru matematike, do 10. juna 2017. godine. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.

 


APRIL

Abeceda ima sedam slova koji se mogu shvatiti i kao rimski brojevi (I, V, X, L, C, D i M). Nađi reči od kojih se izostavljanjem pomenutih slova mogu složiti reči koje imaju smisla. (Na pr.: VRANAC - izostavljanjem V i C: RANA).

Rešenja (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili predati profesoru matematike, do 30. aprila 2017. godine. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.

 


 

MART

Koliko trouglova možeš formirati spajanjem tačaka koje se nalaze u datoj mreži?
marcius-2017
Rešenja (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili predati profesoru matematike, do 31. marta 2017. godine. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.


FEBRUAR

Koji broj dolazi na mesto upitnika? Zašto?

februar-2017

Rešenja (kao i ime, prezime, razred) poslati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili predati profesoru matematike, do 28. februara 2017. godine. Prva tri tačna rešenja biće nagrađena.


DECEMBAR-JANUAR

Nastavi nizove brojeva na jelci odozgo prema dole.
Svakom slovu odgovara po jedan broj. Napiši kojom logikom si stigao/la do rešenja.

 

december2016

 

Tačne odgovore su poslali: Varga Viktória (II-8), Rostás Csenge (II-8), Erdélyi Valentina (IV-8), Kávai Brigitta (II-8), Buják Fanni (IV-10).

Nagrađeni su: Varga Viktória (II-8), Rostás Csenge (II-8), Erdélyi Valentina (IV-8)


NOVEMBAR

 

Prebrojte koliko kocki ima na svakoj slici, računajući i one koje
se ne vide u pozadini.

novembar16


Tačne odgovore su poslali:
Rostás Csenge (II-8), Varga Viktória (II-8), Bátyity Csilla (IV-8), Buják Fanni (IV-10).
Rešenje: Na prvoj slici ima 35 a na drugoj slici 39 kocki.


 

OKTOBAR

Koliko trouglova vidite na slici?

okt2016

 

 

Tačan odgovor: 17


MAJ

 

bevasarlokocsi

 

U supermarketu postoje dva reda spakovanih kolica. Prvi red sadrži deset kolica i dugačak je 2,9m. Drugi red sadrži dvadeset kolica i dugačak je 4,9m. Koliko su dugačka jedna kolica?

 

Tačne odgovore su poslali: Kéménczy György (profesor), Rostás Csenge (I-8), Iva Toković (II-9)
Nagrađeni su: Rostás Csenge (I-8), Iva Toković (II-9)

 


APRIL

 

Tri utorka u mesecu su dani sa parnim datumima. Kog dana je 21. dan u tom mesecu?

Tačne odgovore su poslali: Kéménczy György (profesor), Rostás Csenge (I-8), Korom Gabriella (profesor), Iva Toković (II-9), Korana Bekonja-Soklič (I-13), Kávai Brigitta (I-8), Kiss Anikó (profesor), Vojnić Purčar Jadranka (profesor), Vukmanov Simokov Nikola (II-11), Vladimir Molnár (II-11)
Nagrađeni su: Rostás Csenge (I-8), Iva Toković (II-9), Korana Bekonja-Soklič (I-13)

 


 

MART

REBUS (13)

Graphicrebus

 

Tačne odgovore su poslali: Jelena Zorić (profesor)

 


 

FEBRUAR

Koliko procenata velikog kvadrata je obojeno?

 

feladvany1

 

Tačne odgovore su poslali: Rostás Csenge (I-8), Kéménczy György (profesor), Iva Toković (II-9), Korana Bekonja-Soklič (I-13), Mihajlović Vanja (pedagog), Varga Viktória (I-8), Kevešdi Angelika (IV-13), Vladimir Molnar (II-11), Vukmanov Simokov Nikola (II-11)

Nagrađeni učenici: Iva Toković (II-9), Varga Viktória (I-8).

 


 

DECEMBAR-JANUAR

Koji različiti celi brojevi x i y zadovoljavaju jednačinu?

dec

Tačne odgovore su poslali: Dimitrije Martinović (IV-13), Kéménczy György (profesor), Jelena Zorić (profesor), Korom Gabriella (profesor)
Nagrađeni učenici: Dimitrije Martinović (IV-13)

 


 

NOVEMBAR

R E B U S: LATINSKA IZREKA (2,5,2,5,4,2,5)

 novembar

Tačne odgovore su poslali: Vojnić Purčar Jadranka (nastavnik), Korana Bekonja-Soklič (I-13), Rostás Csenge (I-8), Jelena Zorić (nastavnik), Dimitrije Martinović (IV-13)
Nagrađeni su: Korana Bekonja-Soklič (I-13), Rostás Csenge (I-8), imitrije Martinović (IV-13)


 OKTOBAR

kepU datom izrazu svako slovo predstavlja neku cifru, pri čemu ista slova predstavljaju iste, a različita slova različite cifre. Koju cifru predstavlja svako slovo u izrazu?

 

Tačne odgovore su poslali:
Kevešdi Angelika (IV-13), Korom Gabriella (nastavnik), Rostás Csenge (I-8), Kéménczy György (nastavnik), Matković Nikola(direktor)
Nagrađeni su: Kevešdi Angelika (IV-13)Rostás Csenge (I-8)

 


 

R E B U S

LATINSKA IZREKA (2,5,2,5,4,2,5)