Élelmiszeripari technikus

3

 

A foglalkozás jellemzői

Az élelmiszeripari technikus az élelmiszerek fizikai sajátosságait, kémiai összetételét laboratóriumi eszközökkel vizsgálja. Előkészíti a munkafolyamatot, alapméréseket végez, eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet. Mindezen munkájának célja, hogy az emberekhez olyan élelmiszerek kerüljenek, amelyek emberi fogyasztásra alkalmasak. Eltérő élelmiszerekkel dolgozhat: hús- és baromfiipari termékekkel, sütő- és cukrászipari termékekkel, üdítőitalokkal, tartósítóipari, tejipari termékekkel.

 

Hol dolgozik?

Az élelmiszeripari technikus üzemekben, laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi, mennyiségi vizsgálatában vesz részt önállóan, vagy mérnöki irányítással.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A következő tevékenységek tartoznak a feladatkörébe:

 • Előkészíti a munkafolyamatot.Ismeri a technológiai folyamat műveleteit. Tervezi a termelést (kiszámolja a termelés anyagmérlegét). Kiválasztja a nyersanyagokat. Előkészíti a megfelelő csomagolóanyagot és beállítja a raktározás feltételeit.
 • Követi a technológiai folyamat paramétereit Beállítja a technológiai folyamat paramétereinek optimális értékeit (pl. hőmérséklet). Követi a technológiai folyamatban használt gépek és berendezések munkáját. Azonosítja a folyamat kritikus paramétereit. Kijavítja (korrigálja) a folyamat paramétereit
 • Alapméréseket végez. Mintát vesz az alapanyagokból, felhasznált anyagokból, félkész-, és késztermékekből.A laboratóriumban megvizsgálja a minták fizikai és kémiai jellemzőit, elvégzi a szükséges méréseket. Ezek során laboratóriumi eszközöket és műszereket kezel, kalibrál, mikrobiológiai mintát vesz, vizsgálatokat végez és kiértékel.
 • Adminisztrációs munkát végez. Folyamatosan nyilvántartja a vizsgálatok eredményeit.
 • Elkészíti az üzem tevékenységi tervét. Gyártásközi vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • Élelmiszeripari higiéniai tevékenységeket végez.Betartja az élelmiszerekhez szükséges engedélyezési eljárásokat. Betartatja az élelmiszer-higiéniai szabályokat.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az élelmiszeripari technikus szakképesítés megszerzéséhez 4 éves szakiskolai képzés elvégzése szükséges.A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 40%-át gyakorlati munkahelyen (pl. laborban) tölti a képzésben résztvevő.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

 

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Szerb mint nem anyanyelv
 • Idegen nyelv
 • Testnevelés
 • Matematika
 • Számítástechnika és informatika
 • Történelem
 • Ökológia és környezetvédelem
 • Földrajz
 • Szociológia és állampolgári jog
 • Táplálkozástan
 • Laboratóriumi alapműveletek
 • Fizika
 • Kémia
 • Analitikai kémia
 • Élelmiszertechnológia-alapjai
 • Víztechnológiai
 • Technológiai műveletek
 • Fizikai kémia
 • Mikrobiológia
 • Enzimológia
 • Minőség-ellenőrzés
 • Élelmiszeripari technológiák (édesipar, alkoholmentes italok, malomipar, tejipar, tartósítóipari technológiák, borászat, étolajgyártás, keveréktakarmány-gyártás, sütőipar, tejtechnológia)
 • Vállalkozási ismeretek
 • Polgári nevelés/Hittan
 • Választott tantárgyak (zeneművészet, képzőművészet, választott sport)

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség?

A szakképesítés birtokában az élelmiszeripari technikus munkakör tölthető be.Ez a munkakör biztos, bejelentett munkaviszonyt jelent. Rengeteg szakterületen el lehet helyezkedni az élelmiszeripari technikus végzettséggel a borgyártástól a tej- vagy sütőipari termékek gyártásáig.
A megszerzett ismeretek elmélyítésére a következő szakképesítés-ráépülések megszerzésével van lehetőség a Technológiai egyetemen, Szakfőiskolákon.

 A foglalkozást bemutató kisfilm:

 

 

Szőlész – borász kísérleti tagozat

2Mit tud a szőlész - borász?

A szőlőtő termesztését sajátítja el.
Érteni fog a szőlőtermesztéshez.
Fel tudja dolgozni a szőlőt borrá és más szőlőtermékekké (mazsola, szörp, pálinka, borecet).
A szőlő, a bor és más szőlőtermékek minőségét felügyeli és ellenőrzi.

Mit csinál a szőlész - borász?

Termeli az ültetendő szőlőt, előkészíti a talajt a szőlőskert ültetéséhez, ültetés, rendbentartja és védi a szőlőskertet, helyesen és a megfelelő időpontban végzi a szüretet, termeli a bort, és más szőlő termékeket, ellenőrzi a szőlőt, bort és más termékeket.

Hol dolgozik?

Borcégnél, borpincékben, szőlőültetvényeken és szőlőskertekben, szőlőtermékeket árúsító boltokban.

Hova tovább?
Ha e szakot kitűnő tanulmányi eredménnyel végzed, indulhatsz a: természettudományi egyetemre (biológia, kémia, ökológia), technológiai egyetemre.

Mi a tanulás eredménye?

A tanulás eredménye a pontosan meghatározott tudás és képzés, amelyek ösztönzik a tanárokat és a diákokat, hogy megosszák a felelősséget, a tanulás sikereért.
Ezáltal érthetőbb számukra, mi vár rájuk az iskola után.
Az iskola befejeztével a diák munkába állhat. A gyakorlati órák száma s az elméleti órák, melyek a munkafolyamatot értelmezik, biztosítják a munkára való készültséget.

A négy év alatt a következő tantárgyakat tanulmányozzák:Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv

Szerb mint nem anyanyelv
Idegen nyelv
Testnevelés
Matematika
Számítógép alkalmazása és informatika
Biológia
Fizika
Kémia
Agrokémia és talajtan
Alkotmány és állampolgári jogok
Vállalkozási ismeretek
Laboratóriumi alapműveletek
Növényvédelem
Mezőgazdasági technika
Analitikai kémia
Technológiai műveletek
Szőlészet
Mikrobiológia és enzimológia
Élelmiszeripari technológia alapjai
Borászat
Szőlő termelés
Polgári nevelés
Hittan