Šta je karijera?

Reč KARIJERA koristimo u svakodnevnom govoru, pa se zato čini da je ovaj pojam poznat. Ipak, trebalo bi malo da razjasnimo šta se podrazumeva pod ovim pojmom, tj. šta je to uopšte karijera?

s2

Tradicionalno određenje pojma karijere:

  • karijeru imaju samo oni koji rade nešto vredno, važno ili popularno;
  • karijera se odnosi samo na napredovanje u poslu;
  • karijera je isto što i zaposlenje, posao.

Savremeno određenje pojma karijere:

  • svi ljudi imaju karijeru;
  • karijera je dinamična;
  • karijera se odnosi na sve što čovek radi – nije samo posao, već obuhvata i obrazovanje, uloge u porodici, u društvu i slobodno vreme;
  • karijera traje gotovo ceo život – ne počinje zapošljavanjem, niti se završava penzijom, već ona praktično počinje polaskom u prvi razred osnovne škole, a traje i posle penzionisanja, dok je čovek aktivan.

Karijera se prema savremenom shvatanju određuje kao "put ili napredak kroz život naročito vezan za učenje i zaposlenje." To znači da treba da se aktivno bavimo svojom karijerom, da je planiramo, vodimo, pratimo, itd., a ne samo da čekamo posao koji ćemo da radimo ceo radni vek.

s3