Mit jelent a "KARRIER"?

upitnikA KARRIER szó a mindennapi szóhasználatban is gyakran megjelenik, ezért úgy tűnhet, hogy ismerjük a jelentését. Ennek ellenére úgy gondoljuk, mégis magyarázatra szorul a karrier fogalma, illetve az, hogy mit is nevezünk karriernek.

Maga a szó a francia carriére szóból származik, melynek eredeti jelentése a lovak versenyeztetésére szolgáló pálya, ill. maga a lovak száguldása. Az idők során a szó jelentésváltozáson ment keresztül, az angol career szó már életpályát jelent, a hosszú időn keresztül megszerzett munkatapasztalatok egymásra épülő szakaszait. Nyelvünkben manapság a karrier szó pályát, pályafutást jelent.

A karrier fogalmának tradicionális meghatározása:

 • karriere csak azoknak az embereknek van, akik valami értékes, fontos, népszerű dologgal foglalkoznak
 • a karrier csak a munkahelyen való előremenetelre vonatkozik
 • a karrier megegyezik a munkábaállással, a munkával.

A karrier fogalmának korszerű meghatározása:

 • minden embernek van karriere
 • a karrier dinamikus
 • a karrier mindenre vonatkozik, amit az ember csinál – nem csak a munkára, hanem magába foglalja a képzést, a családi szerepeket, a társas életben betöltött szerepeket és a szabadidőt is.
 • A karrier egész életen át tart – nem a munkábaállással kezdődik és nem a nyugdíjba vonulásig tart, hanem az általános iskola első osztályába való beíratkozással kezdődik és a nyugdíjas éveinkben is tart, egészen addig, amíg aktívak vagyunk.

A karriert a korszerű nézetek alapján úgy határozhatjuk meg tehát, mint egy egész életen át tartó útvonalat, amely különösen a tanuláshoz és a munkábaálláshoz kötődik. Ez azt jelenti, hogy aktívan kell foglalkoznunk a karrierünkkel, meg kell terveznünk azt, vezetnünk, követnünk kell stb., nem csupán várni a munkát, amit majd egész életünkben végezni fogunk.

Merre tovább? - avagy pályaválasztás

A pályaválasztás, karrierépítés döntések sorozatából áll. Már óvodás kortól fontos kérdések foglalkoztatják a szülőket, a gyerekeket és a fiatalokat egyaránt:

1

 • Vajon melyik középiskolában, egyetemen megszerzett tudással lehet az életben a legjobban érvényesülni?
 • Melyek azok a képességek, amelyekre érdemes alapozni a pályaválasztás során?
 • Melyek azok a tulajdonságok, személyiségvonások, amelyeket figyelembe kell(ene) venni a leendő foglalkozás kiválasztásakor?

Olyan kérdések ezek, amelyekkel mindannyian találkozunk életünk során. Mivel felnőttként napunk 1/3-át munkahelyünkön töltjük, a pályaválasztással kapcsolatos jó illetve rossz döntéseink lényegesen befolyásolhatják mindennapjainkat. Emiatt a döntés súlya komoly terheket róhat a vállunkra, amelyeket egyesek könnyebben mások nehezebben kezelnek, oldanak meg.

A Vegyészeti-Technológiai Iskola Karrierépítés és karriertanácsadás programja

A Középiskoláról szóló törvény (Zakon o srednjoj školi, „Sl. glasnik RS", br. 55/2013, član 15.) alapján az iskola rendelkezik Karrierépítés és karriertanácsadás programmal, amelynek keretében különböző tevékenységeket szervez annak érdekében, hogy támogassa a diákok pályatervezését, karrierépítését.
2A program célja, hogy segítse tanulóinkat abban, hogy valós képet kapjanak a képességeikről, készségeikről, tulajdonságaikról, érdeklődési körükről, valamint, hogy az egyes oktatási profilok és szakmák tartalmától, feltételeitől és elvárásaitól függően minél sikeresebben tervezzék meg szakmai fejlődésüket. A programban való részvételt követően a diákok képessé válnak arra, hogy önállóan megtervezzék, menedzseljék és irányítsák karrierüket.
A karriertervezés négy fázisból áll, amelyből az első kettő az iskolában valósul meg, a másik kettőt pedig önállóan vagy a szülők segítségével valósítják meg a tanulók.

 1. Az első fázis az önismeret fejlesztését foglalja magába. Végzős tanulóink teszteket tölthetnek ki papír-ceruza és online formában és elemezhetik azok eredményét a Pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat segítségét igénybevéve vagy önállóan. Emellett pályaorientációs műhelyeket is szervez az iskola, amelyek a pályaorientáció és a karriertervezés fontos állomásait, fogalmait járja körbe csoportmunkák, érdekes feladatok, tevékenységek segítségével.
 2. A második fázisban a diákok információkat gyűjtenek a továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségekről. Ebben segítségükre vannak a szaktanárok, akik a tanórákon valamint a gyakorlati oktatáson bemutatják a diákoknak az egyes foglalkozásokat, megismertetik velük az egyes szakmák jellemzőit. Emellett az iskola fogadja a különböző főiskolák és egyetemek képviselőit is, akik előadások keretében tájékoztatják a diákokat a felvételi eljárásról, ismertetik a szakkínálatukat. Az elhelyezkedési lehetőségekről a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat (Nacionalna služba za zapošljavanje) honlapján tájékozódhatnak a diákok.
 3. 3
 4. A harmadik fázis a pályaválasztási döntést foglalja magába, amelyet a diákok önállóan hoznak meg szüleik segítségével.
 5. A negyedik fázisban a diákok végrehajtják döntésüket, azaz elhelyezkednek a kiválasztott szakmában vagy folytatják tanulmányaikat.

 

AZ ISKOLA KARRIERÉPÍTÉS ÉS KARRIERTANÁCSADÁS TEAM-JE

A karrierépítéssel és karriertanácsadással kapcsolatos tevékenységek az Iskolában a következők:

team

 • karriertanácsadás,
 • pályára való nevelés és
 • a diák pályafejlődésének követése.

Mindezt az Iskolában működő Karrierépítés és karriertanácsadás team szervezi meg, amelynek tagjai a következők:

Vojnić P. Jadranka – a team koordinátora
Mihajlović Vanja – pedagógus
Kormányos Novák Mónika – pszichológus

Tanárok:

Dánielfi Ildikó
Kelemen C. Ibolya
Ilić Uroš
Kovačević Slobodan
Nagy V. Árpád
Szabó Hunor
Kurtuma Nataša
Bajagić Brankica
Bašić P. Ivanka
Bunford Zita
Korom Gabriella
Mester Imre
Mutabdžija Danijela
Terezsák Anita
Basity P. Tünde
Bućan S. Marina 
Varga Gabriella
Galić Branislava
Kis Ottília
Nikoloski Nataša
Stanojević Ivana
Fenyvesi Ibolya
Glogovac Katarina
Žigmanov V. Ana
Marjanov Mónika
Pećerić Sabina
Suknović Kata
Fodor Andzséla
Šljapić Lidija