OZELENI NAUKOM!

Hemijsko-tehnološka škola tradicionalno je učestvovala u manifestaciji “Noć istraživača”, održanoj u petak, 24. septembra, u fiskulturnoj sali Tehničke škole “Ivan Sarić”. Predstavljajući se različitim radionicama na temu ekologije, klime i uticaja na ekosistem, zelene fizike, voda, prečišćavanja, obnovljivih izvora energije, škole su odgovorile na glavnu temu ovogodišnje manifestacije, a to je “European Green Deal” (Evropski zeleni dogovor), koji pruža akcioni plan za povećanje efikasne upotrebe resursa prelaskom na čistu, cirkularnu ekonomiju, obnovu biodiverziteta i smanjenje zagađenosti.

- Naša škola predstavila se radionicom “Zdravo-prirodno bojenje tkanine” koju je pripremilo područje rada tekstilstva, demonstrirajući posetiocima kako nam priroda u svojoj izdašnosti nudi biljke koje mogu poslužiti za bojenje tkanina... Područje rada hemija i nemetali organizovalo je radionicu “Određivanje parametara vode”, gde su posetioci mogli videti kako se određuje sadržaj kiseonika u vodi, i izmeriti provodljivost vode - parametar koji pokazuje koliko različitih materija može biti rastvoreno u vodi – objasnila je profesorka Nataša Nikoloski, dodajući da je područje rada proizvodnja i prerada hrane pripremilo ukusne zalogaje - mafine kojima su se posetioci manifestacije zasladili...

U manifestaciji su učestvovali i učenici odeljenja II-11 (sa odeljenjskim starešinom Marijom Peić Tukuljac), budući tehničari za zaštitu životne sredine, među kojima je i Stefan Sendi, učenik naše škole, inače redovni posetilac „Noći istraživača“ koji je godinama dolazio da bi posmatrao i učestvovao u eksperimentima, a posebno mu se dopalo „paljenje vatre“ koje je upriličila profesorka Otilija Kiš Češljar. Sada su se profesorka i njen naslednik i fotografisali zajedno!

“Noć istraživača” okupila je 120 učesnika iz subotičkih osnovnih i srednjih škola, Visoke tehničke škole, Gradskog muzeja, IT kompanija i nekoliko udruženja, a sloganom “Ozeleni naukom” ukazuje se na značaj nauke u očuvanju životne sredine...

Naši partneri