I ŠTAMPANI MEDIJI O NAMA

Hemijsko-tehnološka škola s razlogom je prisutna u sredstvima javnog informisanja. Nakon nekoliko televizija koje su u prethodnom periodu izveštavale o najnovijim aktivnostima, projektima i proizvodima u našoj školi, na red su došli i štampani mediji. Prvo je „Politka“ objavila opširan članak pod naslovom „Srednja škola u kojoj đaci uče o umeću poslovanja“, da bi i novi „Dani“ preneli već poznatu informaciju – „Hemijsko-tehnološka škola postaje novi trening centar za dualno obrazovanje“.

Pišući o uspesima učenika, renoviranju zgrade i projektima u kojima škola učestvuje, novinar „Politike“ apostrofirao je sopstvenu delatnost škole i proizvode koje izlaze iz školskih radionica, posebno se osvrćući na ono što je trenutno najaktuelnije: „Šira javnost je verovatno čula za njihov tečni sapun koji može da se nađe u domaćem lancu supermarketa. U toj laboratoriji na početku pandemije đaci i profesori načinili su sredstva za dezifenkciju koja su podelili drugim školama“.

„Politka“ takođe piše da škola od sledeće školske godine planira i uvođenje novih obrazovnih profila koji imaju karijerno opravdanje kod mladih...

 

20210331 01

 

20210331 02 

 

 

 

 

 

Naši partneri