Izveštaj sa obuke naših učenika


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/hemteh/public_html/hts.edu.rs/images/slike/articles/parlament/izvestaj/

 

Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu (ACCD) u saradnji sa CIP-om, u okviru projekta «Podrška inkluziji i aktivizmu mladih romske nacionalnosti», za učenike naše škole održala je jednodnevni seminar na temu «Aktivizam mladih» 28. novembra 2012. godine. Na seminaru je učestvovalo 17 učenika, a voditelji su bili Vesna Erceg i Zorica Ražić.
Zadatak učenika učesnika seminara je da pripreme i realizuju jednu akciju u školi.

Učenički parlament je organizovao humanitarnu akciju skupljanja slatkiša, igračaka i odeće. Direktorica škole Iboljka Đokić i učenice odeljenja II-13 su slatkiše odnele deci škole «Žarko Zrenjanin» 18.12.2012. godine. Igračke i odeća su donirani Karitasu.

INFORMACIJE IZ PR(A)VE RUKE

2012-11-07 16.11.09U okviru aktivnosti Učeničkog parlamenta, u Hemijsko-tehnološkoj školi nedavno je počeo da funkcioniše školski piar tim, čiji je cilj da učenike i zaposlene obaveštava o dešavanjima u školi – putem sajta i javnih saopštenja. Za koordinatora tima izabran je Boris Stojanov, učenik II-3 odeljenja, zajedno sa "koleginicom" Melitom Čipak iz mađarskog odeljenja.
- U okviru tima koji će nam biti od pomoći u obavljanju zadataka nalaze se učenici i profesori (Slađana Stević, Milica Obrenović, Aleksandar Stojančić, Bojan Kopilović, prof. Jadranka Vojnić Purčar...) Prvi projekat koji ćemo predstaviti nosi naziv "Prijatelji i ja" i bavi se diskriminacijom i nediskriminacijom, a uključuje učešće učenika naše škole – objašnjava Boris, i dodaje:
- Radujem se svakom novom zadatku i daću sve od sebe da ga uradim kako treba i ispunim očekivanja onih koji su me izabrali, što znači da ćemo pružiti što potpunije informacije o svim dešavanjima i novostima u školi.

Dragana Letić III-17

(IZ)BORI SE ZA IDEJE!


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/hemteh/public_html/hts.edu.rs/images/slike/parlament/2/
Kako funkcioniše Učenički parlament, kako se (iz)boriti za svoje ideje, kako komunicirati sa direktorom i članovima školske uprave, kako da jedna akcija iz školske preraste u međuškolsku... ove i mnoge druge stvari, važne za funkcionisanje organizacije koja bi trebalo da postoji u svakoj školi, a zove se „Učenički parlament", imali su prilike da nauče i članovi Učeničkog parlamenta Hemijsko-tehnološke škole, u okviru jednodnevne radionice organizovane u ponedeljak, 1. oktobra. Ukupno 25 sadašnjih i budućih „parlamentaraca", učenika od prvog do četvrtog razreda Hemijsko-tehnološke škole, pažljivo je saslušalo nekoliko predavanja, a prethodno su ih pozdravile i uspešan rad poželele direktorka škole Iboljka Đokić i pedagog Zdenka Vojnić Tunić. Dinamičnosti radioničarskog rada doprinelo je i nekoliko konkretnih vežbi koje su đaci uspešno odradili. Profesori: Ivan Rančić, Vesna Tumbas, Katarina Glogovac, Sabina Pećerić, Andžela Elek i drugi, predvođeni timom Učeničkog parlamenta - psihologom Monikom Kormanjoš Novak i profesorkom Jadrankom Vojnić Purčar, pomogli su učenicima u savladavanju prvog (možda i najvažnijeg!) koraka ka realizaciji ideja. Jer cilj Učeničkog parlamenta je upravo sprovesti u delo ono što učenici zamisle. Naravno, reč je o zamislima čija realizacija ima za cilj opšte (učeničko) dobro. Kao moguće akcije Učeničkog parlamenta (u skoroj i daljoj budućnosti) navedene su sledeće: organizovanje žurke, međuškolskog sportskog turnira, programa povodom Dana škole, humanitarnih i ekoloških akcija, naučnih programa... „Naoružani" početnim znanjem, članovi Učeničkog parlamenta lakše će realizovati bar deo svojih ideja, a preduzetim akcijama pružiti primer i drugim (srednjim) školama u gradu.
T. M. T.

ODRŽANA RADIONICA ZA ČLANOVE ĐAČKOG PARLAMENTA

PRVI KORAK KA REALIZACIJI IDEJA

U ponedeljak, 1. oktobra, u popularnoj „sedmici", održana je radionica za članove Učeničkog parlamenta.
Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/hemteh/public_html/hts.edu.rs/images/slike/parlament/1/
Ukupno 24 sadašnjih i budućih „parlamentaraca", učenika od prvog do četvrtog razreda naše škole, pažljivo je saslušalo nekoliko predavanja koja su imala za cilj da im približe način funkcionisanja Učeničkog parlamenta. Učenicima su uspešan rad poželele direktorica škole Iboljka Đokić i pedagog Zdenka Vojnić Tunić. Dinamičnosti radioničarskog rada doprinelo je i nekoliko konkretnih vežbi koje su đaci uspešno odradili. Nastavnici: Ivan Rančić, Vesna Tumbas, Katarina Glogovac, Sabina Pećerić, Andžela Elek i Tatjana Mandić Takač, predvođeni koordinatorima Učeničkog parlamenta - psihologom Monikom Kormanjoš Novak i nastavnicom Jadrankom Vojnić Purčar, pomogli su učenicima u savladavanju prvog (možda i najvažnijeg!) koraka ka realizaciji ideja, jer cilj Učeničkog parlamenta je upravo sprovesti u delo ono što učenici zamisle. Naravno, reč je o zamislima čija realizacija ima za cilj opšte (učeničko) dobro. Kao moguće akcije Učeničkog parlamenta (u skoroj i daljoj budućnosti) navedene su sledeće: organizovanje žurke, međuškolskog sportskog turnira, programa povodom Dana škole, humanitarnih i ekoloških akcija, naučnih programa... Ne sumnjamo da će, „naoružani" početnim znanjem, članovi Učeničkog parlamenta uspeti da realizuju bar deo svojih ideja...