Raspored časova za naredni period je postavljen kao „aktuelni raspored“.