Hemijsko-tehnološka škola Subotica
Drugo polugodište
Školska godina: 2018/19.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 6.maja


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
1234567123456712345671234567123456712345671234567123456712345671234567
1.Jurić Veselinović Gordana
Prizemlje
III-13
II-13
Prizemlje
Sprat
IV-13
IV-13
II-13
II-2
IV-2
IV-2
I-11
I-11
III-13
II-2
I-11
II-11
II-13
IV-13
II-11
II-11
III-13
2.Mandić Takač Tatjana
IV-1
IV-1
I-1
I-1
III-11
III-9
III-11
IV-9
Prizemlje
I-1
Prizemlje
IV-1
Dvorište
IV-9
III-9
III-9
IV-9
III-11
IV-9
III-8
III-8
3.Medan Aleksandra
III-2
I-15
III-1
III-1
I-15
Prizemlje
I-9
III-15
I-9
I-15
III-2
II-5p
II-5m
Sprat
I-2
II-5p
II-5m
I-2
I-15
Sprat
III-1
III-15
III-15
I-9
4.Stanojević Ljubica
II-1
I-5
IV-15
Biblioteka
Biblioteka
Dvorište
II-1
Biblioteka
Biblioteka
I-5
Prizemlje
I-5
Biblioteka
IV-15
II-8
II-8
Biblioteka
II-15
II-1
Biblioteka
Sprat
II-15
II-15
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
IV-15
5.Poljvaš Monika
IV-6
I-10
I-10
IV-6
IV-6
Dvorište
III-10
II-9
II-9
IV-11
IV-8
III-10
II-10
II-10
IV-8
I-13
IV-11
IV-11
Sprat
Sprat
I-13
I-13
II-9
6.Varga Mercedes
Sprat
III-8
III-8
Dvorište
IV-6
III-8
II-8
IV-6
IV-6
II-8
II-8
7.Čavić Otilija
III-2
III-10
III-10
I-10
IV-2
III-2
I-2
II-2
IV-8
IV-8
Sprat
I-10
III-2
I-2
II-10
I-2
II-10
II-2
IV-2
IV-8
Sprat
IV-2
III-10
II-2
I-10
Sprat
II-10
8.Munjin Andrea
II-2
II-10
IV-2
III-2
III-10
III-8
II-2
II-10
Prizemlje
Dvorište
I-2
IV-6
IV-8
9.Tumbas Vesna
IV-1
III-13
IV-11
I-5
Dvorište
IV-13
IV-9
I-13
IV-11
II-13
II-13
Dvorište
IV-9
IV-15
Sprat
I-11
II-1
IV-13
10.Kemenci Marta
I-10
II-8
II-8
11.Dželebdžić Tamara
II-9
II-9
III-9
III-11
I-9
I-15
III-11
II-15
Prizemlje
II-5p
II-5m
II-5p
II-5m
Prizemlje
III-1
I-1
III-15
II-11
I-1
Dvorište
III-15
12.Kurtuma Nataša
IV-1
IV-11
IV-13
IV-15
III-1
III-9
III-11
III-13
II-13
IV-2
IV-6
IV-8
I-1
I-5
I-9
I-11
I-13
I-15
I-2
I-10
Dvorište
III-2
III-10
Prizemlje
II-1
II-5p
II-5m
II-9
II-11
II-13
II-1
II-5p
II-5m
II-9
II-11
II-13
13.Deman Dominik
I-5
I-1
Prizemlje
Dvorište
I-11
I-13
II-15
III-13
II-9
I-5
I-13
Sprat
I-9
III-11
II-11
II-15
I-9
II-13
II-11
I-1
III-11
I-9
I-11
II-13
II-9
III-13
14.Sabo Hunor
II-10
II-8
IV-8
IV-8
II-8
I-2
I-2
II-10
Dvorište
II-2
II-2
Dvorište
III-10
III-10
15.Štraka Andrea
I-10
I-10
I-2
I-2
III-15
III-15
16.Cicmil Miroslav
I-11
I-11
17.Vojnić Purčar Jadranka
III-9
II-11
IV-15
II-9
II-9
IV-13
III-9
IV-1
II-11
IV-13
18.Kelemen Cvitko Ibolja
IV-6
IV-2
IV-6
III-10
III-10
Prizemlje
IV-2
Prizemlje
IV-8
III-8
III-8
IV-2
19.Čegar Boris
IV-11
IV-11
20.Vojnić Alenka
I-13
I-11
I-9
21.Marković Milan
II-1
II-1
Sprat
II-15
II-15
II-9
II-13
II-11
22.Horvat Ljiljana
II-10
II-8
23.Barašić Huba Aleksandar
III-10
III-10
II-8
II-8
II-1
Dvorište
Dvorište
II-1
II-1
IV-2
IV-2
24.Kovačević Slobodan
I-5
25.Galić Siniša
I-15
I-15
IV-11
IV-11
I-11
I-13
II-11
III-13
III-13
III-9
Prizemlje
Prizemlje
I-1
I-1
Dvorište
II-13
IV-11
I-11
III-11
II-11
III-9
I-13
III-11
II-13
26.Momčilović Radojčin Bilja
III-1
II-15
Sprat
III-15
III-15
IV-9
II-9
IV-15
II-9
I-9
II-15
IV-1
III-1
II-5p
II-5m
IV-13
IV-13
IV-9
I-9
Dvorište
II-9
IV-15
Dvorište
IV-1
IV-1
IV-1
II-5p
II-5m
27.Nađ Varjaš Arpad
III-2
Prizemlje
IV-8
II-10
IV-2
IV-6
I-2
IV-6
Sprat
IV-8
IV-8
I-10
I-2
II-2
III-8
IV-2
Dvorište
II-10
III-2
I-10
III-8
II-2
28.Matović Marijana
IV-15
IV-15
Prizemlje
III-9
Sprat
III-1
I-1
IV-1
III-2
IV-1
IV-2
III-1
I-1
I-1
III-2
IV-2
Dvorište
III-9
III-9
29.Bereš Zoltan
II-2
I-2
Dvorište
II-2
II-10
I-2
II-10
30.Fradl Vera
III-15
IV-9
III-15
I-11
IV-11
III-13
Prizemlje
II-1
IV-13
IV-11
I-11
I-11
II-1
III-13
IV-9
Prizemlje
IV-11
IV-9
IV-13
Dvorište
31.Tahiri Mensur
I-13
II-11
II-9
II-13
II-13
II-15
II-9
II-11
III-11
III-11
I-13
II-15
II-9
I-15
I-15
32.Kiš Aniko
I-5
I-10
I-15
I-5
I-10
Sprat
I-5
I-10
I-5
I-15
II-5p
II-5m
II-5p
II-5m
Dvorište
III-13
III-13
33.Varkulja Laslo
III-10
IV-6
III-8
I-9
Dvorište
II-8
Sprat
III-10
I-9
III-8
IV-6
Prizemlje
IV-8
III-8
II-13
II-13
II-8
IV-8
I-9
34.Bašić Palković Klaudija
II-2
II-2
I-11
I-10
II-11
I-13
Prizemlje
Dvorište
I-9
I-10
I-9
II-11
I-11
I-13
II-8
II-8
35.Pap Zoltan
I-2
I-2
I-1
III-8
I-2
Dvorište
Prizemlje
I-11
I-13
Sprat
I-10
I-5
I-10
III-8
I-15
I-13
I-11
36.Petrović Dragan
I-5
I-1
I-15
Dvorište
I-9
37.Horak Silvija
III-2
III-8
III-10
IV-2
IV-8
IV-6
I-2
I-10
II-2
II-10
II-8
Prizemlje
Sprat
III-11
II-5p
II-5p
II-5m
I-2
II-10
II-5m
II-5p
II-5m
38.Sukola Geza
I-9
II-8
III-1
Dvorište
III-1
I-10
III-1
III-2
III-2
Prizemlje
I-15
I-10
I-1
III-2
I-15
I-9
Prizemlje
III-11
39.Zagorac Snežana
I-13
Sprat
I-11
II-13
I-11
I-13
40.Bašić Palković Tinde
III-8
III-8
II-9
II-9
III-8
Sprat
Prizemlje
III-8
III-8
III-8
Sprat
II-9
II-9
III-8
II-9
II-9
II-9
41.Varga Gabrijela
Dvorište
IV-8
II-8
IV-8
IV-8
III-8
Sprat
II-8
II-8
II-8
Sprat
IV-8
II-8
42.Čavić Diana
IV-8
IV-8
IV-8
43.Domonkoš Lidija
II-2
I-2
I-10
II-2
I-2
I-10
II-2
II-2
II-8
II-8
I-2
III-2
I-2
II-2
II-2
III-2
Prizemlje
Dvorište
Prizemlje
44.Fenjveši Ibolja
Prizemlje
III-13
III-13
IV-8
III-2
Sprat
IV-8
IV-8
IV-13
IV-8
Sprat
III-11
III-13
IV-8
IV-8
III-13
III-11
45.Galić Branislava
I-13
I-13
Dvorište
I-1
Dvorište
I-1
I-1
I-13
I-13
I-13
I-13
I-1
Prizemlje
I-13
I-1
I-13
I-13
46.Ivošević Marija
II-1
II-1
Sprat
II-13
Sprat
II-1
II-1
II-1
Sprat
II-13
II-13
II-13
II-1
47.Kiš Otilija
IV-13
IV-13
Dvorište
IV-9
IV-11
IV-11
IV-13
Sprat
IV-9
Prizemlje
IV-9
IV-11
IV-11
IV-13
IV-11
48.Kopunović Damir
III-9
II-9
III-9
II-9
III-9
III-9
49.Miljković Vladimir
III-13
III-11
III-11
III-9
Sprat
III-9
IV-9
III-13
III-11
IV-9
Sprat
III-9
III-9
Prizemlje
III-9
IV-9
III-9
III-9
50.Mihalek Marija
II-13
II-13
III-13
III-13
III-11
III-13
III-13
II-13
III-11
Dvorište
Prizemlje
I-11
Sprat
I-11
III-11
IV-11
51.Mokan Vesna
IV-11
IV-11
IV-13
IV-11
IV-9
Prizemlje
IV-11
IV-9
Sprat
IV-9
52.Nikoloski Nataša
II-11
II-11
I-11
Sprat
I-11
I-11
I-11
II-11
III-13
II-11
III-13
I-11
Dvorište
I-11
Prizemlje
II-11
I-11
I-11
53.Peić Tukuljac Marija
II-11
III-11
II-11
III-9
II-11
III-11
III-9
III-9
III-11
IV-11
Dvorište
IV-11
Prizemlje
II-11
IV-11
Prizemlje
III-11
II-11
II-11
54.Perna Atila
IV-13
II-8
III-8
III-8
III-8
Dvorište
IV-13
IV-13
IV-13
IV-13
IV-8
III-8
II-8
II-8
IV-13
Sprat
Sprat
55.Petrović Nataša
Prizemlje
I-15
III-1
I-5
I-5
I-15
IV-9
IV-11
III-1
III-11
IV-11
III-13
III-13
III-11
IV-11
IV-11
IV-9
Prizemlje
III-13
IV-9
IV-9
56.Rajović Stevan
II-9
II-9
II-13
II-9
Dvorište
Dvorište
II-9
II-13
II-9
Dvorište
II-13
II-13
57.Stanojević Ivana
I-9
II-11
II-11
II-11
I-9
IV-11
IV-11
Dvorište
I-9
Sprat
I-9
II-11
Prizemlje
I-9
58.Bajagić Brankica
I-5
Sprat
Sprat
IV-1
IV-1
Sprat
I-5
IV-1
I-5
I-5
IV-1
I-5
IV-1
IV-1
I-5
59.Bašić Palković Ivanka
Sprat
Sprat
II-1
II-1
III-1
III-1
III-1
Dvorište
IV-1
III-1
III-1
IV-1
II-1
III-1
60.Bunford Zita
III-2
Prizemlje
Dvorište
Dvorište
I-5
61.Rančić Ivan
III-11
III-11
III-9
III-13
III-13
III-1
III-1
62.Korom Gabrijela
II-2
III-2
Prizemlje
III-2
I-2
III-1
Sprat
II-2
I-2
IV-2
III-2
I-2
Sprat
II-2
III-2
63.Mešter Imre
IV-2
IV-2
IV-2
IV-2
IV-2
IV-8
IV-6
IV-2
IV-2
I-5
I-5
Prizemlje
IV-2
Dvorište
I-2
I-10
II-2
II-10
II-8
I-5
I-5
I-2
Dvorište
III-10
IV-2
64.Mutabdžija Danijela
II-5p
II-5p
III-1
III-1
III-1
Prizemlje
III-1
Dvorište
III-1
Sprat
65.Kemenci Đerđ
II-5m
II-5m
II-5m
66.B. Varga Teodora
III-2
I-1
Prizemlje
II-2
III-2
Dvorište
II-2
II-2
I-1
III-2
IV-6
Sprat
III-2
III-2
II-2
II-2
67.Štetić Snežana
II-1
I-1
II-1
IV-1
IV-1
II-1
Sprat
IV-1
Sprat
II-1
I-1
IV-1
Sprat
IV-1
IV-1
68.Terežak Anita
II-5m
II-5m
IV-2
II-5p
II-5p
Sprat
II-5m
Dvorište
II-5p
II-5p
Prizemlje
II-5p
II-5m
69.Marcikić Igor
IV-6
IV-6
Sprat
I-13
Sprat
I-13
I-9
IV-6
IV-6
Dvorište
IV-6
I-9
IV-6
IV-6
IV-6
IV-6
70.Zorić Jelena
I-1
I-1
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Dvorište
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Sprat
I-1
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
I-5
Biblioteka
Biblioteka
II-1
II-1
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Prizemlje
Biblioteka
Biblioteka
71.Muminović Milunović J.
II-15
II-15
IV-15
Sprat
Prizemlje
Prizemlje
III-15
II-15
II-15
72.Suknović Kata
II-15
II-15
III-15
IV-15
Prizemlje
Dvorište
II-15
IV-15
IV-15
II-15
II-15
Prizemlje
73.Pećerić Sabina
II-10
III-10
Dvorište
I-10
II-10
Sprat
Sprat
I-10
I-10
I-10
III-10
74.Stefanović Dušan
II-15
Sprat
IV-15
III-15
II-15
I-15
I-15
I-15
II-15
I-15
I-15
Prizemlje
Prizemlje
I-15
II-15
II-15
II-15
II-15
III-15
IV-15
IV-15
75.Žigmanov Vuković Ana
I-15
Prizemlje
Sprat
Dvorište
I-15
III-15
III-15
IV-15
IV-15
II-15
II-15
76.Šljapić Lidija
I-10
II-10
I-10
II-10
II-10
II-10
III-10
I-10
II-10
II-10
III-10
III-10
II-10
I-10
77.Glogovac Katarina
Sprat
III-10
II-15
III-15
III-15
I-15
I-15
Prizemlje
III-15
I-10
I-10
Prizemlje
IV-15
I-10
II-10
I-10
78.Kareri Andreja
Prizemlje
II-15
II-15
Sprat
III-15
III-15
I-15
I-15
III-15
Dvorište
II-15
79.Pantelić Srđan
III-1
III-15
IV-1
IV-9
I-9
I-11
I-13
III-9
III-11
III-13
II-9
II-11
II-13
IV-11
IV-13
IV-15
II-1
II-5p
II-5m
II-15
I-1
I-5
I-15
Prizemlje
80.Zečević Jelena
III-15
IV-1
IV-9
I-9
I-11
I-13
III-9
III-11
III-13
III-1
II-9
II-11
II-13
IV-11
IV-13
IV-15
II-1
II-5p
II-5m
II-15
I-1
I-5
I-15
IV-9
IV-9
Dvorište
IV-13
IV-13
81.Ilić Uroš
III-1
I-9
Dvorište
III-13
II-13
IV-11
IV-15
IV-13
IV-13
Sprat
IV-11
I-9
I-13
Prizemlje
II-15
II-5p
II-5m
II-5p
II-5m
II-5p
II-5m
IV-9
I-15
I-5
I-13
IV-9
IV-1
IV-1
I-1
I-1
I-15
IV-1
82.Marković Zoran
III-15
I-1
I-15
I-9
I-11
I-13
III-9
III-11
II-9
II-11
II-1
Dvorište

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net