Hemijsko-tehnološka škola Subotica
Prvo polugodište
Školska godina: 2019/20.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 23.septembra


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
1234567123456712345671234567123456712345671234567123456712345671234567
1.Jurić Veselinović Gordana
Sprat
IV-13
III-13
III-13
I-2
III-2
Prizemlje
III-13
I-13
III-11
II-11
IV-13
II-11
I-13
II-11
III-11
IV-13
Sprat
I-2
III-2
I-13
III-11
2.Mandić Takač Tatjana
I-4
IV-11
I-11
IV-9
I-9
IV-11
II-1
Dvorište
I-4
IV-9
IV-11
I-9
I-11
I-11
II-1
Sprat
Prizemlje
IV-9
I-9
IV-8
IV-8
II-1
3.Medan Aleksandra
I-1
Dvorište
I-10
I-1
II-2
I-1
Sprat
IV-2
II-15
II-9
II-15
II-9
III-5p
III-5m
II-2
IV-15
Prizemlje
II-15
II-9
II-15
III-5p
III-5m
I-10
IV-2
IV-15
IV-15
4.Stanojević Ljubica
I-5
I-5
I-5
II-5
III-15
III-15
III-15
III-1
III-1
Prizemlje
Prizemlje
II-5
III-1
5.Poljvaš Monika
II-13
Sprat
III-9
III-8
II-10
IV-10
IV-1
I-15
I-15
IV-10
I-15
Dvorište
I-15
IV-1
IV-1
III-9
III-8
II-13
III-10
III-9
III-10
II-13
II-10
Prizemlje
6.Čavić Otilija
II-2
I-2
I-4
I-2
III-2
IV-2
III-2
IV-10
II-2
IV-2
I-2
I-4
II-10
I-4
IV-10
III-2
IV-2
II-2
IV-10
Prizemlje
Sprat
III-10
III-10
II-10
Dvorište
III-10
II-10
7.Berenji Zita
IV-8
I-10
III-8
III-8
I-10
I-10
Dvorište
IV-8
IV-8
III-8
8.Munjin Andrea
I-10
II-2
IV-2
IV-8
I-2
I-10
Sprat
III-8
II-10
III-5p
III-5m
Prizemlje
I-4
IV-10
III-2
Dvorište
III-10
III-8
III-10
9.Tumbas Vesna
II-5
IV-9
I-15
II-11
Dvorište
Prizemlje
I-9
III-1
III-1
I-13
I-11
I-15
I-1
II-13
I-11
III-13
Sprat
III-13
I-13
10.Dželebdžić Tamara
II-1
IV-11
II-9
III-9
IV-13
Dvorište
III-15
III-15
I-5
Sprat
III-11
II-15
IV-15
Prizemlje
IV-1
IV-13
IV-15
11.Balažević Gordana
Prizemlje
II-1
II-2
II-5
II-10
II-15
IV-1
IV-2
IV-10
III-1
III-2
III-5p
III-5m
III-1
III-2
I-1
I-2
I-4
I-5
I-9
12.Deman Dominik
II-1
I-5
I-1
Prizemlje
III-15
II-15
I-13
II-9
III-15
I-1
II-1
I-5
II-13
Dvorište
II-15
I-9
III-13
I-11
I-13
II-11
I-9
II-9
II-11
I-11
Sprat
II-13
II-9
III-13
13.Sabo Hunor
IV-8
IV-8
Sprat
I-2
I-2
III-10
III-10
II-10
II-10
14.Štraka Andrea
I-10
I-10
I-4
I-2
I-2
15.Cicmil Miroslav
I-11
I-11
16.Vojnić Purčar Jadranka
IV-1
IV-9
IV-1
17.Kelemen Cvitko Ibolja
IV-10
IV-2
III-10
II-9
III-8
IV-8
Prizemlje
III-5p
Prizemlje
IV-2
III-5p
IV-2
II-9
III-10
III-8
18.Vojnić Alenka
I-11
19.Marković Milan
II-15
I-9
II-9
Dvorište
II-15
II-13
II-11
20.Horvat Ljiljana
II-10
II-10
21.Barašić Huba Aleksandar
III-8
I-1
IV-10
III-1
III-1
I-10
IV-10
III-8
I-1
III-1
I-10
22.Kovačević Slobodan
I-5
23.Galić Siniša
Prizemlje
Dvorište
Sprat
II-5
I-15
III-13
III-13
IV-11
II-13
III-11
II-11
IV-13
IV-9
IV-13
I-15
III-5p
III-5m
III-5p
III-5m
I-11
I-11
III-11
I-13
IV-11
I-13
II-13
IV-9
II-11
24.Momčilović Radojčin Bilja
III-15
Sprat
IV-1
II-5
II-1
Dvorište
II-9
IV-15
III-9
III-9
III-15
Prizemlje
IV-1
III-5p
III-5m
II-15
III-9
II-15
I-9
II-9
IV-1
IV-1
II-5
II-1
I-9
IV-15
25.Nađ Varjaš Arpad
I-2
II-2
IV-8
I-2
I-4
Prizemlje
Sprat
IV-2
III-10
II-10
III-2
IV-2
I-2
I-4
II-10
IV-2
IV-2
Dvorište
IV-8
III-2
III-10
II-2
26.Matović Marijana
IV-9
Dvorište
I-13
IV-1
II-1
I-13
IV-9
II-2
IV-2
IV-1
II-2
IV-2
II-1
Prizemlje
IV-9
Prizemlje
II-1
II-2
27.Bereš Zoltan
I-2
III-2
Dvorište
III-2
I-2
III-10
III-10
28.Fradl Vera
III-1
I-15
I-15
IV-15
I-11
II-11
II-11
IV-13
III-1
I-1
I-1
Sprat
Prizemlje
IV-13
Dvorište
I-11
IV-15
II-11
29.Tahiri Mensur
III-11
IV-11
II-13
III-9
IV-11
II-13
II-15
IV-11
III-13
III-11
III-9
III-13
III-9
II-15
III-15
III-15
30.Kiš Aniko
II-10
I-11
Dvorište
I-9
II-9
II-9
II-5
II-5
I-2
II-2
II-10
I-11
II-10
II-2
I-15
I-5
I-15
I-5
I-2
I-9
I-10
III-5p
III-5m
I-10
Sprat
Prizemlje
31.Varkulja Laslo
I-10
Prizemlje
II-9
II-9
I-13
IV-8
I-4
IV-10
I-10
IV-8
IV-10
I-4
III-8
Dvorište
III-8
IV-8
III-8
Sprat
II-9
I-11
32.Pap Zoltan
I-10
I-4
Sprat
III-8
I-11
I-5
Dvorište
Prizemlje
I-4
III-8
I-5
I-9
I-13
I-2
I-1
I-15
33.Petrović Dragan
I-15
I-1
34.Miljković Mirjana
I-1
I-5
I-5
I-1
35.Horak Silvija
I-2
Dvorište
I-4
IV-2
IV-10
IV-8
III-10
I-4
I-10
III-5p
III-5m
I-2
I-4
I-10
II-2
II-10
II-5
Sprat
II-5
I-10
II-5
III-2
III-10
III-8
36.Sukola Geza
III-2
III-11
III-11
III-11
II-13
Prizemlje
Dvorište
Sprat
III-1
III-2
III-2
III-1
III-2
III-1
III-1
37.Zagorac Snežana
I-1
I-11
I-15
I-15
Sprat
III-1
I-13
I-13
I-11
38.Bašić Palković Tinde
III-13
III-13
III-8
III-13
IV-8
Dvorište
IV-8
IV-11
Sprat
III-8
Sprat
IV-8
IV-8
IV-8
IV-8
IV-11
IV-11
III-13
III-8
39.Čavić Diana
I-5
I-10
I-5
I-10
40.Domonkoš Lidija
III-2
II-2
I-2
III-2
III-8
I-4
I-2
Sprat
III-2
II-2
Dvorište
Sprat
II-2
II-2
III-8
II-2
I-2
II-2
41.Fenjveši Ibolja
IV-8
IV-8
III-8
III-13
III-13
Sprat
Sprat
III-13
III-8
III-8
III-8
III-8
III-13
IV-8
Dvorište
III-8
III-11
III-11
IV-13
42.Galić Branislava
Prizemlje
II-13
II-13
Sprat
Dvorište
II-1
I-1
I-1
II-13
IV-13
II-1
I-1
I-1
IV-13
II-13
I-1
II-13
43.Ivošević Marija
II-1
II-1
Prizemlje
III-1
III-1
III-1
III-13
III-9
Sprat
Dvorište
II-1
II-1
III-1
III-9
III-13
III-9
III-9
44.Kiš Otilija
IV-13
IV-13
IV-9
IV-13
IV-11
IV-11
IV-13
IV-11
IV-9
IV-9
IV-9
45.Kopunović Damir
III-9
III-9
III-9
II-11
II-11
II-1
II-1
46.Miljković Vladimir
IV-9
IV-9
III-9
III-13
III-11
IV-9
II-13
IV-9
Dvorište
I-13
III-9
Sprat
III-9
Sprat
III-13
III-11
III-11
II-13
I-13
III-9
47.Mihalek Marija
III-11
III-13
III-13
I-11
I-13
Prizemlje
II-13
III-11
III-13
II-13
I-11
III-11
Dvorište
III-13
Sprat
II-13
48.Mokan Vesna
I-15
I-15
IV-9
Sprat
IV-9
IV-11
Prizemlje
IV-11
IV-11
IV-9
IV-13
49.Nikoloski Nataša
I-13
Dvorište
II-11
I-13
I-13
I-13
II-11
II-11
I-13
I-13
II-11
Sprat
I-13
I-13
III-11
Prizemlje
50.Peić Tukuljac Marija
Prizemlje
IV-11
II-11
Prizemlje
IV-11
III-11
II-11
III-11
IV-11
II-11
IV-11
III-11
II-11
II-11
Prizemlje
II-11
IV-11
IV-11
IV-11
51.Perna Atila
IV-8
Sprat
III-8
IV-13
Sprat
IV-13
Prizemlje
IV-8
IV-13
IV-13
IV-11
IV-8
III-8
IV-13
III-8
52.Petrović Nataša
I-9
I-9
IV-9
III-11
III-11
III-11
Dvorište
Prizemlje
IV-9
Prizemlje
I-9
I-9
IV-9
I-9
I-9
53.Rajović Stevan
II-13
II-11
Dvorište
Dvorište
II-13
II-13
I-13
II-9
II-11
II-9
Dvorište
II-9
II-9
II-13
II-11
II-11
54.Stanojević Ivana
I-11
I-11
I-11
II-9
I-11
II-9
II-9
Dvorište
Sprat
I-11
II-9
I-11
I-11
Prizemlje
I-11
I-11
55.Bajagić Brankica
III-5p
III-5p
II-5
II-5
Sprat
Sprat
Dvorište
II-5
56.Bašić Palković Ivanka
II-1
IV-1
II-1
Prizemlje
IV-1
III-1
Sprat
III-1
IV-1
II-1
Dvorište
IV-1
III-1
III-1
57.Bunford Zita
Dvorište
IV-2
IV-2
Dvorište
IV-2
IV-2
IV-2
IV-2
Prizemlje
IV-2
I-4
I-4
I-4
58.Rančić Ivan
I-1
I-1
59.Korom Gabrijela
II-2
I-4
III-1
I-4
II-2
III-2
IV-2
IV-2
III-2
II-2
III-2
IV-2
III-2
II-2
60.Mešter Imre
Prizemlje
IV-10
Dvorište
II-5
II-5
III-5p
III-5p
III-5p
III-5p
Sprat
I-2
I-4
I-10
II-2
II-10
III-5p
I-4
III-2
III-10
III-8
I-4
I-4
61.Mutabdžija Danijela
IV-1
IV-1
IV-1
IV-1
I-5
I-5
IV-1
IV-1
IV-1
IV-1
Prizemlje
Prizemlje
IV-1
IV-1
IV-1
Prizemlje
I-5
62.Kemenci Đerđ
III-5m
III-5m
III-5m
III-5m
III-5m
63.B. Varga Teodora
II-5
II-5
II-2
II-2
Prizemlje
III-2
I-2
II-2
II-2
II-5
III-2
I-2
I-2
III-2
III-2
Prizemlje
III-2
Dvorište
II-2
64.Štetić Snežana
I-1
III-1
III-1
II-1
Prizemlje
III-9
III-13
II-1
III-1
II-1
Prizemlje
III-13
III-9
III-1
I-1
Dvorište
II-1
I-1
65.Terežak Anita
I-4
I-4
Prizemlje
I-5
Dvorište
I-5
Sprat
I-5
I-5
I-4
II-5
II-5
I-5
66.Marcikić Igor
II-11
I-9
Dvorište
I-9
I-5
III-5m
III-5m
III-5m
III-5m
I-5
I-5
I-5
I-1
I-5
Sprat
I-9
II-11
Sprat
67.Zorić Jelena
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
68.Muminović Milunović J.
IV-15
III-15
I-15
Prizemlje
III-15
Sprat
Dvorište
III-15
69.Suknović Kata
I-15
III-15
III-15
Sprat
IV-15
Prizemlje
Prizemlje
IV-15
IV-15
III-15
II-10
70.Pećerić Sabina
II-10
III-10
Prizemlje
I-10
I-10
I-10
Sprat
Dvorište
III-10
II-10
IV-10
71.Stefanović Dušan
III-15
I-15
I-15
III-15
I-15
Dvorište
II-15
II-15
II-15
II-15
II-15
IV-15
IV-15
II-15
IV-15
IV-15
I-15
Sprat
I-15
I-15
I-15
Prizemlje
72.Žigmanov Vuković Ana
II-15
IV-15
IV-15
II-15
II-10
III-15
73.Šljapić Lidija
I-10
IV-10
I-10
IV-10
IV-10
II-10
II-10
II-10
I-10
IV-10
Sprat
Dvorište
II-10
II-10
III-10
III-10
II-10
74.Glogovac Katarina
IV-15
II-15
Prizemlje
Sprat
IV-15
IV-10
III-15
Dvorište
II-10
III-10
II-15
75.Kareri Andreja
II-15
Sprat
III-15
I-15
Prizemlje
III-15
III-15
Prizemlje
II-15
76.Boroš Nikoleta
Prizemlje
III-10
II-10
I-10
Dvorište
77.Pantelić Srđan
IV-9
IV-11
I-1
I-11
I-13
I-15
I-9
II-1
II-5
II-9
II-11
II-13
II-15
III-11
III-15
III-15
Sprat
IV-1
IV-15
IV-13
III-1
III-9
III-11
III-13
III-15
III-11
78.Mlinko Danica
I-1
I-11
I-13
I-15
I-5
I-9
II-1
II-5
II-11
II-13
II-15
Prizemlje
IV-13
IV-11
IV-11
IV-1
IV-9
IV-15
IV-11
IV-13
III-1
III-9
III-11
III-13
III-15
IV-9
IV-9
IV-13
79.Ilić Uroš
I-1
IV-9
IV-11
I-15
II-1
II-15
I-15
I-5
IV-13
I-13
I-9
IV-11
Dvorište
III-9
IV-1
IV-15
III-9
III-11
I-13
III-9
IV-13
I-9
Sprat
III-1
Sprat
I-1
III-5p
III-5m
IV-1
III-5p
III-5m
III-5p
III-5m
IV-1
I-15
III-5p
III-5m
80.Marković Zoran
I-1
I-9
II-9
II-11
II-13
III-15
II-5
I-11
I-13
III-13

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net